CO JE ATOPICKÁ DERMATITIDA

Atopická dermatitida (dále jen AD) neboli atopický ekzém je časté chronické svědící zánětlivé multifaktoriální onemocnění, které se může projevit v každém věku. Klinicky se projevuje suchostí, svěděním a zánětem kůže. Vývoj onemocnění probíhá od dětství až do dospělosti a nazývá se odborně atopický pochod (atopic march).

Počet pacientů s atopickou dermatitidou v posledních letech neustále roste. Souvisí to pravděpodobně se znečištěným životním prostředím, domácími alergeny (roztoči) a dalšími vlivy.

V České republice je tzv. prevalence (tedy počet pacientů s daným onemocněním v určitém okamžiku) okolo 10 %. Z toho asi 16 % připadá na děti do 4 let věku a 12 % na děti školního věku

„Přibližně 70 % pacientů s AD má pozitivní rodinnou anamnézu s výskytem atopických onemocnění, ať už u jednoho z rodičů nebo u obou. Riziko vzniku atopické dermatitidy se zde pak zvyšuje až trojnásobně.“ MUDr. Pinková

Do prvního roku života se AD klinicky projeví u 60 % dětských pacientů a pokračuje alergickým atopickým pochodem v letech následujících. U těchto dětí se obvykle (v 80 %) do pátého roku věku rozvine současně i alergický zánět sliznic respiračního ústrojí. U některých pacientů se AD klinicky projeví až v dospělosti.

PROJEVY EKZÉMU

Klinické projevy AD jsou velmi rozdílné a mění se s věkem pacienta.

Kojenecká fáze –⁠ Typický začátek této fáze AD bývá ve 2. až 6. měsíci života. V kojenecké fázi AD postihuje vlasovou část hlavy, obličej a povrch extensorů končetin.

Dětská fáze –⁠ Hlavními lokalizacemi jsou loketní a podkolenní jamky společně s krkem, volárními plochami zápěstí a často jsou postiženy kotníky a hýždě.

Dospívající –⁠ Dominují projevy AD na obličeji, krku a trupu.

Dospělí – U dospělých většinou předchází kojenecká či dětská forma nebo respirační atopie. Okolo 20 let věku se vyskytuje ve stejné lokalizaci jako dětská forma nebo častěji v obličeji, na šíji, horní části hrudníku, ramenou, nad velkými klouby končetin a na hřbetech rukou. Současně může být postižena i kštice s výrazným pruritem (svěděním), šupením, se suchými a řídkými vlasy.

Onemocnění s multifaktoriální etiologií obvykle vyžadují i multioborový přístup, což u atopického ekzému platí dvojnásob. Na péči by se měl podílet minimálně alergolog a dermatolog, velmi vítaný je také imunolog a psycholog.

LÉČBA ATOPICKÉHO EKZÉMU

Základem léčby pacienta s atopickou dermatitidou je důsledná a opakovaná edukace. Porozumění nemoci usnadňuje pacientům a v případě dětí i jejich rodičům správně dodržovat léčebná opatření, a to v důsledku vede k úspěchu v terapii.

Dalším krokem v léčbě je zavedení režimových opatření s cílem eliminace nebo alespoň minimalizace potenciálních alergenů. U kojenců a malých dětí sem často patří i zavedení diety.

Léčbu AD v užším slova smyslu rozdělujeme na zevní (lokální neboli topickou) a celkovou (tzn. podání léků ústy či injekčně).

Zevní léčba

Pilířem zevní terapie je pravidelné každodenní používání promašťovacích krémů či mastí (tzv. emoliencií). Vybrat nejvhodnější přípravek je pro úspěšnou léčbu zcela zásadní. Úkolem emoliencií je kůži zvláčnit. Efekt na kůži není rychle patrný, přesto do léčby ekzému nenahraditelně patří.

Při zhoršení AD – v době tzv. akutní exacerbace – je potřeba k promazávání přidat ještě masti s protizánětlivým účinkem. Do této kategorie patří kortikosteroidy a topické imunomodulátory.

I přes velkou obavu z jejich opakovaného používání mají lokální kortikoidy v léčbě ekzému nezastupitelnou úlohu a většině pacientů pomáhají udržet ekzém pod kontrolou. MUDr. Čadová

Snížit spotřebu lokálních kortikosteroidů pomáhají modernější krémy s odlišným typem protizánětlivé odpovědi – tzv. inhibitory kalcineurinu – topické imunomodulátory. Používají se u dětí od 2 let věku a velmi dobře fungují na oblasti s jemnější a citlivější kůží (obličej včetně víček a krk).

Na pomezí lokální a celkové léčby je tzv. metoda vlhkých zábalů – wet wrap therapy. Ty zintenzivní zevní terapii a někdy mají i protisvědivý efekt.

Vnitřní léčba

Nejčastějšími celkově (systémově) podávanými léky u ekzematiků jsou protialergická antihistaminika. Používají se nepravidelně ke zmírnění svědění, na samotný průběh nemoci ale nemají vliv.

U závažných forem atopické dermatitidy, kdy ke kompenzaci nestačí lokální terapie kortikoidy a topickými imunomodulátory, se indikuje léčba imunosupresivními léky. Po celou dobu léčby jsou kontrolovány jaterní a ledvinné funkce. Vzhledem k imunosupresivnímu účinku lze očekávat zvýšené riziko rozvoje infekcí.

K systémové léčbě patří i fototerapie. Jde o světloléčbu UV zářením ve specializovaných centrech či dermatologických ambulancích.

Vhodným doplňkem komplexní léčby atopické dermatitidy je také lázeňský pobyt. Trvá 4 týdny, zahrnuje klimatoterapii, koupele, zábaly, inhalační léčbu a relaxační techniky. Podléhá schválení revizním lékařem.

Moderní možností léčby těžké formy atopické dermatitidy je tzv. biologická léčba. Cíleně blokuje pouze malou část imunitního systému, která onemocnění způsobuje. Selektivita léčiva umožňuje vyšší účinnost léčby a zároveň větší bezpečnost.

  1. Pravidelné promazávání kůže vede ke snížení vlastní schopnosti kůže produkovat maz. Dlouhodobé promazávání zlepšuje kožní bariéru, a tím se udržuje a zlepšuje hydratace kůže.
  2. U dítěte s atopickým ekzémem je nevhodné každodenní koupání. Doporučujeme každodenní mechanickou očistu od šupin kůžea zbytků mastí. S vhodnými mycími prostředky je každodenní koupel vhodná.
  3. Moje dítěte nesnáší veškeré promazávací prostředky, ekzém se po promazání vždy spíše zhoršuje. V případě zhoršení je třeba kůži nejprve zklidnit lokálním kortikoidem. Pak jsou emoliencia dobře tolerována a taková péče o kožní bariéru je v léčbě ekzému zásadní.
  4. Po aplikaci lokálních kortikosteroidů kůže ztrácí pigment. Depigmentace jsou výsledkem nerovnoměrného opálení kůže a zvýrazňují se právě po sluneční sezóně. Dlouhodobá aplikace silnějších kortikosteroidů vede spíše k hyperpigmentaci ošetřovaných ložisek.
  5. Pomáhá na ekzém pobyt u moře? Po týdenním pobytu došlo u dcery spíše ke zhoršení. Snášenlivost přímořských pobytů je individuální a bude odlišná v různých vývojových fázích ekzému. Terapeutický pobyt by měl trvat 2–3 týdny.
  6. Biologická léčba se v terapii atopické dermatitidy používá relativně krátce – je bezpečná? Efekt biologické léčby spočívá v cíleném působení na jednotlivé mediátory, které mají vliv na rozvoj ekzému. Na rozdíl od ostatních systémově užívaných léčiv nemají imunosupresivní účinek, tzn. nedochází k útlumu obranyschopnosti celého organismu. I dosud popisované nežádoucí účinky biologické léčby jsou ojedinělé a nezávažné. Díky bezpečnosti nejsou nutné pravidelné laboratorní krevní testy, které vyžadovala léčba imunosupresivy.

MAT-CZ-2100641 – 2.0 – 09/2022. Určeno pro širokou veřejnost.