Počet pacientů s cukrovkou (diabetes mellitus) v České republice se každým rokem zvyšuje. Pro ty, kteří jsou léčeni inzulínem, vznikla tato knížka s cílem umožnit rychlejší pochopení zákonitostí této léčby a nalézt odpovědi na praktické otázky, které při jejím zahájení vyvstanou.

MAT-CZ-2200078 – 2.0 – 04/2022