Účinný boj s LDL-cholesterolem?

STATINY?!

BRÁT!

SAMOZŘEJMĚ!

Pověry o statinech

aneb

Nevěřte všemu, co se povídá a píše

O statinech, tedy lécích na snížení množství cholesterolu v krvi, koluje mezi laiky, ale dokonce i odborníky řada nepodložených zpráv a dohadů, skoro se dá říci pověr. Především se v médiích nekriticky hovoří a píše o jejich škodlivosti a nežádoucích účincích. Rádi bychom proto uvedli na pravou míru několik nejrozšířenějších pověr o statinech a informovali vás o tom, jak vám mohou statiny pomoci.

Pověra první

„Statiny se podávají proto, aby se snížilo množství cholesterolu v krvi, přitom však vztah mezi množstvím cholesterolu v krvi a cévními příhodami není prokázán.“

Pravda je, že léčba statiny vedla k naprosto dramatickému poklesu srdečních a mozkových příhod především u pacientů, kteří už onemocněním srdce a cév trpěli. To bylo prokázáno ve všech klinických hodnoceních.

Pověra druhá

„Statiny způsobují úbytek a rozpad svalů.“

Ve skutečnosti je poškození svalů velmi vzácné. Skutečně závažné příhody byly popsány u pouhého jednoho pacienta z celého milionu pacientů léčených statiny! Nadto se poškození svalů vyskytuje většinou u pacientů užívajících souběžně větší množství dalších léků.

Pověra třetí

„Statiny poškozují nervovou soustavu.“

Skutečnost je taková, že v žádném seriózním klinickém hodnocení nebyl pozorován škodlivý účinek statinů na paměť a další nervové schopnosti, naopak byl potvrzen ochranný účinek na cévy v mozku i v míše. Navíc už jenom prokázané snížení výskytu cévních mozkových příhod, mrtvic, je významnou ochranou naší nervové soustavy, tedy našich myšlenkových a pohybových schopností.

Pověra čtvrtá

„Statiny poškozují játra.“

Nepoškozují. Poškození jater souvisí u velké části pacientů právě s poruchou krevních tuků. Léčbou statiny je možné tuto poruchu napravit, a tak rozvoj jaterního postižení zpomalit, nebo dokonce zastavit, jak prokázala řada klinických hodnocení.

Pověra pátá

„Statiny poškozují ledviny.“

To není pravda. Naopak, statiny mohou mít na ledviny ochranný účinek. Pouze u pacientů s diagnostikovaným onemocněním ledvin je nutné při předepisování některých vysoce účinných statinů postupovat opatrně.

Pověra šestá

„Statiny způsobují cukrovku.“

Opět v zásadě platí pravý opak. U naprosté většiny pacientů nemocných cukrovkou je léčba statiny velice žádoucí, protože u nich významně snižuje počet srdečních infarktů a mozkových mrtvic, přičemž právě diabetici jsou k těmto příhodám velice náchylní. U osob, u kterých byla po léčbě statiny zjištěna cukrovka, by cukrovka stejně v krátké době propukla.

Pověra sedmá

„Statiny zvyšují riziko rakoviny.“

Nic takového nebylo prokázáno. Některá klinická hodnocení naopak ukazují, že u pacientek s rakovinou prsu užívajících dlouhodobě statiny docházelo významně méně často k návratu rakoviny ve srovnání s pacientkami, které statiny neužívaly. Také se prokázalo, že statiny významně snižují úmrtí na rakovinu u pacientů se zhoubným nádorem prostaty.

Pověra osmá

„Statiny je nutné vysadit před operačním zákrokem.“

Ne, naopak, u většiny pacientů je vhodné statiny ponechat, protože zabraňují některým operačním i pooperačním komplikacím.

Pověra devátá

„Statiny je nutné užívat jen večer.“

Ne, většinu dlouhodobě působících statinů je možné užívat kdykoli přes den. Důležitější než doba užití léku je to, aby pacient léky skutečně užíval. V dnešní době je navíc možno zjednodušovat léčbu moderními fixními kombinacemi statinů s jinými léky (například na vysoký krevní tlak) v jedné tabletě, které se užívají jednou denně ráno.

Závěr bez pověr

Závěrem nám dovolte opět zcela odpovědně tvrdit, že statiny jsou jedna z nejlepších věcí, která lékaře a jejich pacienty v posledních 30 letech v oblasti léčby srdečně- cévních onemocnění potkala. Proto i přes velice slibný vývoj nových a kvalitních léků doufáme, že nás a naše pacienty budou potkávat i nadále.

Určeno pacientům, kterým byl předepsán léčivý přípravek obsahující statin.

Pokud se chcete dozvědět o statinech a problematice léčby více, přejděte na

SACS.CMR.20.05.0338