Vliv biologické léčby na kvalitu života u pacientů s atopickou dermatitidou

Dermatol. praxi 2022; 16(2): 74-78 | DOI: 10.36290/der.2022.014

MUDr. Martina Matzenauer, MUDr. Jana Chlebková
Kožní oddělení se stacionářem, Nemocnice Agel Nový Jičín, a. s.

Atopická dermatitida je chronické zánětlivé kožní onemocnění s postupně vzrůstající incidencí a prevalencí v populaci. V závislosti na tíži kožních projevů je provázené různou mírou psychických obtíží a porozumění jim je zásadní pro komplexní přístup k léčbě pacientů, včetně psychodermatologické péče. Neméně důležitá je i somatizace psychických obtíží, se kterou se v naší praxi setkáváme čím dál častěji a je potřeba ji brát v úvahu.