Pacient se závažnou formou atopické dermatitidy, polyvalentní alergií a extrémní elevací IgE

Dermatol. praxi 2021; 15(3): 155-159 | DOI: 10.36290/der.2021.030

MUDr. Zuzana Nevoralová, Ph.D.
Kožní oddělení, Nemocnice Jihlava

Je uvedena kazuistika 37letého muže, který trpěl od 22 let věku závažnou formou atopické dermatitidy. Postupně byl léčen všemi dostupnými systémovými léky: cyklosporinem A intermitentně 5,5 roku, azathioprinem 11 měsíců a methotrexátem 2,3 roku. Později u něj byly 5 let prováděny výměnné plazmaferézy s limitovaným efektem. Teprve biologická léčba dupilumabem vedla nejprve k velmi výraznému zlepšení a později k dlouhodobé kompletní remisi. Zhojení trvá již 14 měsíců. Léčba dupilumabem je dobře tolerována. Pacient je velmi spokojen, jeho kvalita života je vynikající.
Klíčová slova: atopická dermatitida, systémová léčba, výměnná plazmaferéza, dupilumab.