Biologická léčba těžké atopické dermatitidy u adolescentního pacienta

Dermatol. praxi 2021; 15(2): 94-96 | DOI: 10.36290/der.2021.018

MUDr. Radana Zachová
Ústav imunologie - dětská ambulance, 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

Popisujeme případ chlapce s těžkou atopickou dermatitidou, refrakterní na systémovou imunosupresivní léčbu, s poruchou růstu, sekundárním hypokortikalismem po opakovaném podání systémových kortikosteroidů. V léčbě jsme s úspěchem podali monoklonální protilátku proti alfa podjednotce receptoru pro interleukin 4 (IL-4Rα) dupilumab.