eUNI akreditovaný kurz: Biologická léčba atopické dermatitidy u dětí a mladistvých

Cílem kurzu je posluchače seznámit s problematikou biologické léčby atopické dermatitidy u dětí a mladistvých. Kurz obsahuje dvě videopřednášky. V první z nich si vysvětlíme vznik atopické dermatitidy, etiopatogenezi i vliv genetiky. Probereme bariérovou dysfunkci kůže, stanovení diagnózy i cíle léčby. Teorie bude také doplněna příklady z praxe. Pozornost zaměříme i na komplikace a komorbidity atopické dermatitidy, edukaci pacienta a na zásadní milníky v léčbě. Ve druhé části kurzu se autorka věnuje aktuálním možnostem terapie se zaměřením na biologickou léčbu. Postupně vysvětluje jednotlivé formy AD, kojeneckou, dětskou a AD u dospívajících. Uvádí přehled léčby AD a zmiňuje také hodnocení závažnosti onemocnění. V závěru kurzu se pak zaměřuje především na léčbu mírného, středně těžkého a těžkého ekzému. Detailně se věnuje biologické léčbě, konkrétně účinné látce dupilumab. Součástí kurzu je závěrečné shrnutí pro praxi, desatero a obrázkový kvíz.