eUNI akreditovaný videokurz: Atopická dermatitida a psychické komorbidity - multioborová spolupráce

Cílem kurzu je seznámit posluchače s problematikou psychických komorbidit u pacientů s atopickou dermatitidou. Dermatolog a dva psychiatři po úvodních sděleních vedou zajímavou debatu. Dermatolog ve svém sdělení představí epidemiologická fakta, vliv atopické dermatitidy na kvalitu života i výskyt deprese a také výsledky německého národního registru AD TREATgermany. V další přednášce již navážou na téma psychiatři. Pozornost je věnována prevalenci komorbidit, zejména deprese, úzkostných stavů a abúzu u pacientů trpících atopickou dermatitidou. Dozvíte se o léčbě psychofarmaky s vlivem na příznaky komorbidního psychického onemocnění AD.