Na sympoziu Sanofi-Aventis, které proběhlo v rámci XXIX. výročního sjezdu České kardiologické společnosti dne 21. 5. 2021, vystoupil prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., s úvahou, zda pro velmi rizikové pacienty představují dnešní lékařské postupy v podobě užívání PCSK9i dostatečný benefit a zda skutečně pozitivně ovlivňují jejich osudy.

MAT-CZ-2100876 - 1.0 - 11/2021