Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
přípravek PRALUENT významně přispívá k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Pojďme si nyní představit materiál popisující cílové hodnoty LDL-C dle „ESC/EAS Guidelines pro management dyslipidémie 2019“.

MAT-CZ-2100478 - 3.0 - 08/2022