Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
přípravek ZENON obsahuje fixní kombinaci dvou aktivních látek: Rosuvastatin a Ezetimib, které signifikantně snižují hladinu LDL cholesterolu v porovnání s monoterapií rosuvastatinem.

MAT-CZ-2100068 - 3.0 - 09/2022