Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
přípravek ZENON významně přispívá k dosažení cílových hodnot LDL cholesterolu. Jedná se fixní kombinaci dvou aktivních látek: Rosuvastatin a Ezetimib. Pojďme si nyní představit cílové hodnoty LDL-C dle „ESC/EAS Guidelines pro management dyslipidémie 2019“.

MAT-CZ-2000594 - 3.0 - 09/2022