Vážená paní doktorko, vážený pane doktore,
věděli jste, že 80 % pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem nedosahuje terapeutických cílů v léčbě dyslipidemie. Přípravek ZENON obsahuje fixní kombinaci dvou látek, které společně účinněji pomáhají dosahovat cílových hodnot LDL cholesterolu.

MAT-CZ-2100069 - 2.0 - 09/2022