Alirocumab je plně humánní monoklonální IgG1 protilátka s vysokou afinitou a současně i specificitou k proprotein konvertáze subtilisinu/kexinu typu 9 (PCSK9). Jelikož PCSK9 svojí přítomností na receptorech pro LDL (low density lipoprotein) na povrchu hepatocytů výrazně podporuje jejich internalizaci, navození inhibice je logicky provázeno zvýšenou expresí uvedených receptorů, a tedy i rozsáhlejším vychytáváním částic LDL z krevního oběhu. Důsledkem je pokles nejenom LDL-cholesterolu (LDL-C), ale i celkového cholesterolu.

MAT-CZ-2100876 - 1.0 - 11/2021