Třetí část virtuální Sanofi Cardio Academy pořádaná dne 26. 5. 2022 se zaměřila na současné možnosti kardiovaskulární prevence. Přednášející odborníci se věnovali významu mezioborové spolupráce a specializovaných kardiovaskulárních center, sekundární prevenci po akutním koronárním syndromu a kardiovaskulární prevenci u pacientů s diabets mellitus. Předsedajícím sympozia byl prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., přednosta I. interní kliniky – kardiologické LF UP a FN Olomouc.

MAT-CZ-2200818 - 1.0 - 08/2022