Na aterosklerotická vaskulární onemocnění (ASKVO) umírá stále více než polovina obyvatel rozvinutých zemí. Jedním z nejvýznamnějších kardiovaskulárních (KV) rizikových faktorů jsou právě dyslipidemie. Nedostatečná úprava hodnot krevních lipidů je způsobena nejen nezdravým životním stylem a nedodržováním režimových opatření napříč obecnou populací, ale i nedostatečným předepisováním a dávkováním hypolipidemik rizikovým jedincům, u nichž je hypolipidemická léčba indikována podle platných odborných doporučení. Dalším problémem je nedostatečná spolupráce pacientů a nedodržování předepsané léčby, která klesá i s počtem předepisovaných tablet.

MAT-CZ-2200303 - 1.0 - 03/2022