Dyslipidémie, resp. hypercholesterolémie, je jedním z nejvýznamnějších rizikových faktorů aterosklerotických vaskulárních nemocí. Nová odborná doporučení pro léčbu dyslipidémií vytvořená ve spolupráci Evropské kardiologické společnosti (ESC) a Evropské společnosti pro aterosklerózu (EAS) přinášejí na základě medicíny založené na důkazech další zpřísnění cílových hladin lipidogramu, kdy lékem první volby jsou statiny, k nimž je doporučováno přidat ezetimib v případě nedosažení cílových hladin LDL-cholesterolu. V článku popisujeme vlastní zkušenosti s léčbou fixní kombinací rosuvastatinu a ezetimibu.

MAT-CZ-2200303 - 1.0 - 03/2022