Rozhovorem s vybraným hostem provází paní doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc.