Spinocelulární kožní karcinom (cSCC) se svojí incidencí řadí mezi nejčastější kožní nádory. Zásadní význam v léčbě cSCC má stále chirurgická intervence. Inoperabilní či metastatický cSCC patří svým výskytem mezi méně častá, avšak nevyléčitelná onemocnění. S příchodem imunoterapie se dostalo do popředí i použití checkpoint inhibitorů pro tento typ nádorů – jako je např. cemiplimab. Cemiplimab je dalším z řady imunitu modulujících léků, které cílí proti PD-1 receptoru. Dosavadní výsledky mají nejen dobrou léčebnou odpověď, ale především si udržují dlouhodobou účinnost. Následující kazuistika dokládá účinnost i u zdánlivě neřešitelného onemocnění.

MAT-CZ-2201303-1.0-12/2022