Asi 30 % pacientů má v době stanovení diagnózy nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) klinické stadium III. Toto stadium představuje velmi nehomogenní skupinu onemocnění, která se liší především metastatickým postižením uzlin a velikostí tumoru. Z toho pak vyplývají i rozdílné léčebné možnosti. U stadií IIIB a IIIC se na základě výsledků studie EMPOWER-Lung 1 otevírá i těmto pacientům možnost imunoonkoterapie cemiplimabem při vysoké expresi PD-L1 v 1. linii léčby.

MAT-CZ-2201301-1.0-12/2022