Spinocelulární karcinom kůže patří mezi nejčastější kožní nádory. Zásadní léčebnou modalitou zůstává i nadále chirurgický výkon. Přesto některé spinaliomy, recidivující či metastatické, mohou svého nositele velmi mutilovat a ohrožovat na životě. K léčebným modalitám, jako jsou radioterapie a chemoterapie, se v poslední době přidala nová možnost – imunoterapie. Cemiplimab, který cílí proti PD-1 receptoru, nabízí léčebnou odpověď i dlouhotrvající účinnost.

Kazuistika dokládá účinnost u pokročilého, recidivujícího a metastatického onemocnění u pacientky s nádorovou duplicitou.

MAT-CZ-2201307-1.0-12/2022