Autor: MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.

V následujícím sdělení prezentuje autor dvě kazuistiky pacientů léčených v 1. linii lokálně pokročilého nemalobuněčného karcinomu plic stádia III cemiplimabem. Léčba obou pacientů byla zahájena v rámci tzv. časného přístupu na tzv. paragraf 16, protože dosud není schválena standardní úhrada zdravotními pojišťovnami.