Dupilumab – unikátní způsob léčby zánětu typu 2
Dupilumab – unique treatment of type 2 inflammation

BEÁTA HUTYROVÁ

Oddělení alrgologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc
Ústav imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

 

ALERGIE, Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, roč. 24, 2022, číslo 1

SOUHRN

Zánět typu 2 se vyvinul u savců především za účelem obrany organismu před mnohobuněčnými parazity. Kromě své fyziologické funkce se významně podílí na rozvoji zejména alergických, ale i jiných zánětlivých onemocnění. V posledních dekádách byly objasněny mnohé detaily imunitních mechanismů zánětu typu 2, na kterých se podílí řada buněčných typů a mediátorů. Ústřednámi buňkami tohoto procesu jsou pomocné Th2 lymfocyty, přirozené lymfoidní buňky ILC2, mastocyty, bazofily a eozinofily. Mezi klíčové cytokiny zánětu typu 2 patří interleukiny (IL)-4 a IL-3, které spoštějí kaskádu dějů vedoucích k zánětlivé infiltraci, pošokzení a remodelaci tkání. 
Blokáda účinků IL_4 a IL-13 monoklonální protilátkou proti alfa podjednotce receptoru pro IL-4/IL-13 (IL-4Ralfa) dupilumab se ukázala jako celmi přínosná cesta léčby těžkých forem atopické dermatitity, bronchiálního astmatu a chronické rinosinusitidy s nosní polypózou. V současnosti probíhají další studie se slibnými výsledky, které zkoumají efekt dupilumabu i u jiných onemocnění vyznačujících se zánětem typu 2.

Klíčová slova: zánět typu 2, bronchiální astma, chronická rinusinusitida s nosní polypózou, atopická dermatitida, interleukin-4, interleukin-13, dupilumab