Časopis pro alergology, pneumology, lékaře ORL, praktické lékaře a pediatry Ročník 19., číslo 2 ISSN 1802-0518 registrační číslo MK E 15473

MUDr. Zdeněk Knížek

Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, Nemocnice Pardubického kraje – Pardubická nemocnice

V říjnu 2019 bylo v České republice poprvé schváleno biologikum jako přídatná léčba k intranazálním kortikoidům u dospělých s chronickou rinosinusitidou s nosní polypózou, u kterých terapie systémovými kortikoidy či chirurgický výkon nezajišťují adekvátní kontrolu onemocnění. V únoru 2020 byl pak otorinolaryngologům díky dokumentu European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2020 podán přehledný návod k vytipování pacientů a vytvořena indikační kritéria k zahájení léčby. V níže uvedené kazuistice je popsán případ pacientky s refrakterní chronickou rinosinusitidou a její odpověď na léčbu dupilum