Cyklus kazuistik 2

Odborným garantem kurzu je MUDr. Martin Tichý, Ph.D., který s kolektivem autorů z oboru dermatologie, dětské dermatologie, alergologie a ORL sestavil celkem 10 kazuistik zaměřených na zánětlivá onemocnění typu 2. Přiblíží Vám nejen možnosti léčby atopické dermatitidy, ale také astmatu a chronické rinosinusitidy s nosní polypózou.

Celý cyklus je akreditován u ČLK 2 kredity do celoživotního vzdělávání, stačí správně odpovědět na 8 z celkem 10 otázek. Jednotlivé kazuistiky se otevírají postupně.

Nejprve je potřeba Vaše registrace, aby Vám následně mohly být připsány kredity ČLK.