LONG-TERM SAFETY AND EFFICACY OF DUPILUMAB IN PATIENTS WITH MODERATE-TO-SEVERE ASTHMA (TRAVERSE): AN OPEN-LABEL EXTENSIONS STUDY

(Traverse): otevřená rozšířená studie
Michael E Wechsler et al.
Lancet Respis Med 2022, 10: 11-25.

doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

ALERGIE, Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, roč. 24, 2022, 
číslo 3

SOUHRN

Astma je chronické onemocnění plic charakterizované epizodickými dýchacími potížemi, exacerbacemi a obstrukcí dýchacích test. Dlouhodobé nekontrolované astma s přidruženým zánětem zvyšuje riziko exacerbací a vede ke zhoršení funkce plic. Přibližně 80 % pacientů s astmatem má onemocnění řízené zánětem typu 2, charakterizované zvýšenými biomarkery včetně krevních eozinofilů, frakčního vydechovaného oxidu dusnatého (FENO) a sérového periostinu. Interleukiny (IL) IL-4 a IL-3 jsou klíčovými a centrálními spouštěči zánětu typu 2 a upregulace těchto cytokinů představuje důležitou složku astmatu. 
Výsledky otevřené rozšiřené studie TRAVERSE potvrzují, že dlouhodobá léčba dupilumabem je dobře tolerovaná, s bezpečnostním profilem konzistentním s výsledky krátkodobějších, placebem kontrolovaných mateřských studií u průduškového astmatu.