Dupilumab in treatment of chronic rhinosinusitis with nasal polyposis and comorbid bronchial asthma – case report

EVA KOUKALOVÁ, BEÁTA HUTYROVÁ

Oddělení alergologie a klinické imunologie, Fakultní nemocnice Olomouc

Ústav imunologie LF UP v Olomouci    

 

ALERGIE, Časopis pro kontinuální vzdělávání v alergologii a klinické imunologii, roč. 24, 2022, číslo 2

SOUHRN

Dupilumab je monoklonální protilátka proti alfa podjednotce receptoru pro interleukiny IL-4 a IL-13, které hrají významnou roli v patogenezi eozinofilního zánětu. D9ky svému mechanismu účinku vykazuje významný terapeutický efekt u řady chorob charakterizovaných zánětem typu 2 (T2). V současnosti je indikován v léčbě atopické dermatitidy, těžkého eozinofilního bronchiálního astmatu a chronické rinosinusitidy s nosní polypózou. Naše kazuistika pojednává o významném profitu z léčby dupilumabem u 47letého muže, trpícího od dětství polyvalentní alergií s klinickým obrazem alergické rýmy a bronchiálního astmatu. V posledních třech letec podstoupil dvakrát endonazální chirurgický výkon s odstraněním nosních polypů. Přesto došlo k progresi onemocnění, ke zhoršení klinických příznaků chronické rýmy i astmatu, s nutností nasazení dlouhodobé systémové kortikoterapie. Po zahájení dupilumabem jsme zaznamenali výrazné zlepšení kvality života. 

Klíčová slova: dupilumab, T2 zánět, chronická rinosinusitida s nosní polypózou, těžké eozinofilní bronchiální astma