Časopis pro alergology, pneumology, lékaře ORL, praktické lékaře a pediatry Ročník 19., číslo 3 ISSN 1802-0518 registrační číslo MK E 15473

MUDr. Ondřej Fibigr1, prim. MUDr. Olga Filipovská2, MUDr. Eduard Hrnčíř2, prim. MUDr. Daniel Doležal3, prim. MUDr. Dalibor Jílek, CSc.4

1Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň
2Kožní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
3Plicní oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem
4Oddělení klinické imunologie a alergologie, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Článek pojednává o případu pacientky která je od kojeneckého věku léčena pro atopickou dermatitidu a asthma bronchiale. Do Centra pro léčbu těžkého astmatu byla referována svým pneumologem na jaře roku 2020. V této době byla pacientka pro těžký dermorespirační syndrom léčena dlouhodobě systémovými kortikosteroidy, měla za sebou léčbu cyklosporinem A. Pro jeho neúčinnost na těžkou formu atopické dermatitidy byla následně léčena šest let methotrexátem. Ve spolupráci s kožním oddělením byla nasazena terapie dupilumabem, který pacientce přinesl velké zlepšení kožních projevů a stabilizaci těžkého refrakterního astmatu s částečným zlepšením plicních funkcí.