V tabulce najdete předpokládané lékové interakce mezi antikoagulační léčbou a systémovou protinádorovou léčbou, podpůrnou terapií a s některými běžnými léčivými přípravky. V tabulce jsou vyznačené kategorie souběžně podávaných léků, které mohou zvyšovat riziko krvácení nebo naopak snižovat antikoagulační účinek.

MAT-CZ-2200444-1.0-05/2022