PŘEHLED DÁVKOVÁNÍ CLEXANE / CLEXANE FORTE V PROFYLAXI A LÉČBĚ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI

Dávkování v profylaxi HŽT/PE

* Bezpečnost a účinnost profylaktických dávek u obézních pacientů (BMI> 30 kg/m2) nebyla úplně stanoven a neexistuje konsenzus, pokud jde o úpravu dávek. U těchto pacientů je potřeba pečlivě sledovat projevy a příznaky tromboembolizmu. Pacienti s nízkou hmotností (ženy <45 kg, muži <57 kg) jsou při podávání profylaktických dávek sodné soli enoxaparinu (neupravených podle hmotnosti pacienta) vystaveni vyššímu účinku léku, to může vést k vyššímu riziku krvácení. Proto se doporučuje pečlivé sledování takových pacientů

** Pacienti s obezitou, symptomatickou PE, onkologickým onemocněním, rekurentním VTE nebo proximální trombózou (vena iliaca) se má použít dávkovací režim 100 IU/kg (1 mg/kg) dvakrát denně

*** Dávkovací režim 150 IU/kg (1,5 mg/kg) jednou denně se má použít u nekomplikovaných pacientů s nízkým rizikem rekurence VTE.

POUŽÍVÁNÍ CLEXANE A CLEXANE FORTE V PROFYLAXI A LÉČBĚ TROMBOEMBOLICKÉ NEMOCI

Doporučeným místem pro podání injekce je tuk v dolní oblasti břicha. Mělo by to být nejméně 5 cm od pupku směrem k bokům. Před aplikací injekce si umyjte ruce. Zvolené místo očistěte (nemněte) tamponem napuštěným dezinfekcí. Pro každou injekci si vyberte jiné místo v dolní části břicha.

Prevence TEN

Sejměte z jehly ochranné víčko. Na špičce jehly se může objevit kapka. Pokud k tomu dojde, stříkačku obraťte jehlou dolů a kapku před aplikací injekce odstraňte poklepáním na stříkačku. Před podáním injekce ze stříkačky nevytlačujte žádný vzduch.

Léčba TEN

Nastavte dávku, která má být podána (pokud je to zapotřebí). Množství léčivého přípravku pro injekci musí být přizpůsobeno tělesné hmotnosti pacienta. Je-li úprava dávkování nutná, množství léku musí být ze stříkačky odstříknuto před aplikací. Stříkačku držte jehlou směřující dolů tak, aby vzduchová bublina zůstala ve stříkačce, a vytlačte nadbytečný lék dle dělené stupnice na požadovanou léčebnou dávku. Na špičce jehly se může objevit kapka, kterou odstraňte poklepáním na stříkačku v poloze jehlou dolů. Pozn.: Jestliže přebytečný lék před aplikací injekce nevytlačíte, bezpečnostní zařízení na konci injekce nebude aktivováno.

Pacient si pohodlně sedne nebo lehne. Držte stříkačku v ruce jako psací pero. Druhou rukou stiskněte pacientův kožní záhyb mezi palec a ukazovák.

Do takto vytvořeného kožního záhybu vpíchněte v pravém úhlu ke kůži jehlu. Pomalu vstříkněte injekci do kožního záhybu. Kožní záhyb držte po celou dobu aplikace injekce. Použijte všechen lék, který je obsažen ve stříkačce až do úplného stlačení pístu.

Jakmile je píst úplně stisknutý, automaticky se aktivuje bezpečnostní zařízení, které chrání použitou jehlu. Po ukončení aplikace při správné poloze bezpečnostního krytu uslyšíte cvaknutí. Vytáhněte stříkačku vzhůru.

Ihned stříkačku odložte do nejbližší nádo-by na ostré předměty. Použité stříkačky zlikvidujte zákonným způsobem. Nevy-hazujte je do komunálního odpadu.

Profylaxe
 • neodstraňujte vzduchovou bublinu ze stříkačky odstříknutím
 • jehla se zavede kolmo celou svou délkou do kožní řasy
 • vstříkněte injekci do kožního záhybu. Kožní záhyb držte po celou dobu aplikace injekce, než je použit všechen lék
 • jakmile je píst úplně stisknutý, automaticky se aktivuje bezpečnostní zařízení, které chrání použitou jehlu – cvaknutí
 • po aplikaci místo vpichu nemasírovat
Léčba
 • zjistěte hmotnost pacienta pro úpravu dávky (pokud je to zapotřebí)
 • stříkačku držte jehlou dolů (aby vzduchová bublina zůstala ve stříkačce)
 • vytlačte nadbytečný lék do vhodné nádoby
 • dále je postup podávání stejný jako v prevenci

 

  1. SPC Clexane a Clexane Forte, datum revize textu 6.5. 2020,
  2. Informace o úhradách, cenách a výši případného doplatku léčivých přípravků hrazených z prostředků veřejného zdravotního pojištění [online] [cit.20.8.2021] dostupné na: http://www.sukl.cz/modules/medication/search.php?data%5Bsearch_for%5D=CLEX ANE&data%5Bcode%5D=&data%5Batc_group%5D=&data%5Bmaterial%5D=&data%5Bpath%5D=&data%5Breg%5D=&data%5Bradio%5D=none&data%5Brc%5D=&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-yes&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-no&data%5Bchbox%5D%5B%5D=braill-def&data%5Bwith_adv%5D=0&search=Vyhledat&data%5Blisting%5D=20.

MAT-CZ-2100742-1.0-08/2021