CrCl = kreatinová clearance, LMWH = Nízkomolekulární heparin, NOAC Nová orální antikoagulancia, OD = jednou denně, UHF = Nefrakcionovaný heparin, VKA = antagonista Vitamin K

Světle šedá barva: Nebyly nalezeny žádné informace. Zelená barva: Neočekávají se žádné klinicky významné interakce nebo je pravděpodobné, že potenciální interakce budou slabé intenzity, což nevyžaduje další opatření / monitorování nebo úpravu dávky. Žlutá barva: Potenciální interakce, která může vyžadovat další monitorování (např. častější monitorování INR, pokud je na VKA). Oranžová barva: Potenciální interakce, která může vyžadovat úpravu dávky. Červená barva: Léky by se neměly podávat současně.

↑Potenciálně zvýšená expozice antikoagulačnímu léku. ↓Potenciálně snížená expozice antikoagulačnímu léčivu. ↔Žádný významný vliv na expozici léku.

aPro edoxaban EMA doporučuje zvážit snížení dávky ze 60 mg jednou denně na 30 mg jednou denně při současném užívání silných inhibitorů P-glykoproteinu.

bUS SPC pro apixaban navrhují v případě potřeby použití apixabanu ve snížené dávce (2,5 mg dvakrát denně).

cNejsou známe žádné údaje o bezpečné účinnosti současného použití NOACs s atanazavirem; pokud je jejich současné použití považováno za indikované, mělo by se zvážit monitorování NOAC za těchto neznámých podmínek, v souladu s doporučením uvedeným v posledním EHRA doporučení.

dExistuje celková shoda, že užívání NOACs se nedoporučuje, pokud je atanazavir podáván v kombinaci s jeho zesilovači ritonavirem nebo kobiostatem.

eAzithromycin zvyšuje účinek heparinu snížením jeho metabolismu.

MAT-CZ-2100008-1.0-01/2021