VTE PŘEDSTAVUJE ZÁVAŽNÝ PROBLÉM V OBLASTI VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ.

Náklady na léčbu VTE a související morbidity jsou obrovské.

Studie ukázaly, že většina pacientů po velkých chirurgických výkonech dostávala nějakou formu profylaxe, ale typ, trvání a intenzita profylaxe byly často nevhodné, což obvykle vedlo k nedostatečné profylaxi. Kromě toho bylo zjištěno, že použití doporučené profylaxe u interních pacientů nebylo optimální, u značné části pacientů se vyvinula VTE.

EKONOMIKA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY

Finanční zátěž léčby DVT a PE je značná.

NÁKLADY NA LÉČBU SOUVISEJÍCÍ S DVT:

 • lůžková nebo ambulantní léčba
 • opětovné přijetí – opakování léčby
 • PE – dodatečné náklady
 • náklady spojené s komplikacemi léčby, včetně krvácení a heparinem indukované trombocytopenie (HIT)
 • dlouhodobé náklady komplikací, včetně PTS a chronické tromboembolické plicní hypertenze22

Studie „Ekonomické modelování zdraví“ využívající hodnoty z roku 2014 odhadla, že tyto celkové roční náklady se mohou u 28 států Evropské unie pohybovat od 1,5 do 13,2 miliardy €.

Stejná studie odhaduje, že náklady, kterým lze zabránit, se mohou pohybovat od 0,5 do 7,3 miliardy €.

LEPŠÍ PROFYLAXE, OPTIMALIZACE AMBULANTNÍ LÉČBY A DŘÍVĚJŠÍ PROPUŠTĚNÍ PACIENTŮ S PE A DVT Z NEMOCNICE MŮŽE VÉST K VYSOKÝM ÚSPORÁM NÁKLADŮ.

V EVROPSKÉ UNII SI VTE KAŽDOROČNĚ VYŽÁDÁ VÍCE LIDSKÝCH ŽIVOTŮ NEŽ AIDS, RAKOVINA PRSU, PROSTATY A DOPRAVNÍ NEHODY DOHROMADY.

Celkový počet symptomatických případů VTE v EU za rok je vyšší než 1,5 milionu a z nich více než 500 000 představuje fatální případy.

https://csth.cz/soubory/Zilni_tromboza_doporuceni.pdf

Počet úmrtí v EU souvisejících s VTE byl odhadnut na 543 454 ročně, což je více než dvojnásobek počtu kombinovaných úmrtí na AIDS (5 860), rakovinu prsu (86 831), rakovinu prostaty (63 636) a dopravní nehody (53 599).

POČET ÚMRTÍ ZA 1 ROK V EU

CLEXANE – PROFYLAXE A LÉČBA VENÓZNÍ TROMBOEMBOLIE U INTERNÍCH PACIENTŮ

PROFYLAXE VENÓZNÍ TROMBOEMBOLIE U INTERNÍCH PACIENTŮ

CLEXANE 4 000 IU (40 mg) jednou denně

 • Léčba sodnou solí enoxaparinu se předepisuje nejméně 6 až 14 dní bez ohledu na to, jak se pacient zotavuje (např. mobilita). Přínos léčby trvající déle než 14 dní se nepotvrdil.

LÉČBA HLUBOKÉ ŽILNÍ TROMBÓZY (DVT) A PULMONÁLNÍ EMBOLIE (PE)

CLEXANE 150 IU/kg (1,5 mg/kg) jednou denně

CLEXANE 100 IU/kg (1mg/kg) jednou denně

CLEXANE –PROFYLAXE VENÓZNÍ TROMBOEMBOLIE V CHIRURGII

STŘEDNÍ RIZIKO

CLEXANE® 2 000 IU (20 mg)/0,2 ml jednou denně

 • Délka léčby 7–10 dní bez ohledu na to, jak se pacient zotavuje (např. mobilita).

VYSOKÉ RIZIKO

CLEXANE® 4 000 IU (40 mg)/0,4 ml jednou denně

 • Délka léčby 7–10 dní bez ohledu na to, jak se pacient zotavuje (např. mobilita).
 • U pacientů podrobujících se velké ortopedické operaci se doporučuje prodloužit tromboprofylaxi až na 5 týdnů.
 • U pacientů s vysokým rizikem venózní tromboembolie (VTE) podrobujících se břišní nebo pánevní operaci kvůli nádorovému onemocnění se doporučuje prodloužit profylaxi až na 4 týdny.

CLEXANE –PROFYLAXE VTE V ORTOPEDICKÉ CHIRURGII

VYSOKÉ RIZIKO

CLEXANE® 4 000 IU (40 mg)/0,4 ml jednou denně

 • Délka léčby 7–10 dní bez ohledu na to, jak se pacient zotavuje (např. mobilita).

PRODLOUŽENÁ PROFYLAXE

CLEXANE® 4 000 IU (40 mg)/0,4 ml jednou denně

 • U pacientů podrobujících se velké ortopedické operaci se doporučuje prodloužit tromboprofylaxi až na 5 týdnů.

MAT-CZ-2100419-1.0-05/2021