Skip To Main Content
Campus
Campus

Mål de viktigte type 2- biomarkørerfor alvorlig astma ¹⁻³: Hele bildet forteller hele historien ⁴⁻⁵

Sammenhengen med eksaserbasjoner var mer enn fire ganger høyere for pasienter med høy feno og høy EOS1

Samtidig måling av FeNO og EOSr  i blod kan gi en bedre prediksjon av astmamorbiditet. En studie som undersøkte forholdet mellom FeNO og EOS i forbindelse med astmaanfall viste at;

  • utbredelsen av astmaanfall økte med høyere FeNO- og EOS-verdier
  • en additiv økning i prevalens for astmaanfall kan ses når de to biomarkørene kombineres 
Prevalence of asthma attacks (%) according to levels of FeNO and B-Eos

Relatert innhold: Hele bildet forteller hele historien

References

Diagram:
Normal FeNO was defined as <20 ppb for those <18 years and <25 ppb for those ≥18 years (elevated if ≥20 ppb or ≥25 ppb, respectively).
 Normal blood EOS was defined as <0.3 x 109/L (elevated if ≥0.3 x 109/L).
Subjects were included in the study if diagnosed with asthma and on daily treatment with ICS, LTRA, or both for at least 3 months of preceding 12 months prior to study start.

1. Mansur AH, et al. Respiratory Medicine. 2018;143:31-38.  
2. Matsunaga K, et al. Allergology International. 2016;65:266-271.  
3. Robinson D, et al. Clin Exp Allergy. 2017;47(2):161-175.  
4. Denton. E, et al. J Allergy Clin Immunol Pract. 2021;7(9);2680-2688.e7
5. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021

*1. Malinovschi A, et al. JACI. 2013;132:821-827. 

MAT-DK-2200570, v1, okt 2022