Czy terapia choroby Gauchera likwiduje powikłania choroby wynikające z długoletnich opóźnień w prawidłowej diagnostyce?