Odyseja diagnostyczna pacjentki z chorobą Gauchera