Trudności z wchodzeniem po schodach u pacjentów z chorobą Pompego o późnym początku