Trudności z poruszaniem się u pacjentów z chorobą Pompego o późnym początku