Trudności z sięganiem ponad głowę u pacjentów z chorobą Pompego o późnym początku