Sağlık Mesleği Mensuplarının Kişisel Verilerinin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni

Sanofi olarak, kişisel verilerinizin gizliliğine ve güvenliğine önem veriyoruz.

Bu kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatı ile Sanofi Sağlık Ürünleri Limited Şirketi, Sanofi İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Sanofi Pasteur Aşı Ticaret A.Ş. ve Opella Healthcare Tüketici Sağlığı A.Ş. (birlikte “Sanofi”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK“), 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu (“ETK”) ve Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere, yürürlükte bulunan ilgili mevzuat hükümlerine (“Mevzuat”) uygun olarak,

  • kongre/canlı yayın/toplantı vs etkinliklerin tanıtımının yapılması, etkinliklerin düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve ilgili mevzuat kapsamında bakanlık bildirimlerinin yapılması,
  • iletişim bilgileriniz üzerinden tarafınıza iletilen şifre ve benzeriyle giriş yapacağınız her türlü Sanofi ve/veya Sanofi destekli dijital platformdaki işlemlerinizin geliştirilmesi,
  • pazar araştırmaları kapsamında anket çalışmaları yapılması ve sonuçlarının paylaşılması,
  • medikal ve tedavi tercihleriniz hakkında veri analizleri yapılması,
  • tıbbi uzmanlık alanınız ile ilgili birebir, uzaktan ve/veya dijital araçlar kullanarak iletişim, ürün tanıtım, her nevi bilgilendirme ve bilimsel veri paylaşımı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi

amacıyla,

  • kimlik verileriniz, iletişim verileriniz, çalıştığınız kurum bilgisi,
  • uyguladığınız tedaviler, medikal tercihleriniz ve bilimsel deneyimleriniz,
  • dijital kanallara olan yaklaşımınız ve bu kanalları kullanma alışkanlıklarınız,
  • mesleğinizle ilgili dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgileriniz,
  • internet sayfalarımıza üye olmanız halinde üyelik bilgileriniz

gibi kişisel verileriniz, sözlü olarak veya tanıtım ziyaretlerimizde dolduracağınız işbu yazılı veya elektronik formlar, Sanofi internet siteleri üyelik formları, çağrı merkezimiz aracılığı ile veya e-posta, SMS, veya diğer yollarla elektronik ortamda olmak kaydıyla otomatik yöntemlerle alınarak Sanofi tarafından Mevzuat kapsamında toplanacak ve işlenecektir.

Sanofi tarafından işlenen kişisel verileriniz KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, Şirketimiz tarafından, yukarıda açıklamış olduğumuz faaliyetler kapsamında, Sanofi’nin yurtdışında mukim grup şirketlerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve yetkili özel kişilere aktarılabilecektir. Mevzuat’a uygun olmak kaydıyla, internet, mobil ve diğer benzeri teknolojiler aracılığıyla gerçekleştirileceğimiz tanıtım faaliyetlerimizde rızanıza istinaden yukarıda açıklamış olduğumuz amaçlar kapsamında kullanabilmek üzere sizlerden sizlerden arkadaki formu doldurmanızı rica ediyoruz.

Hatırlatmak isteriz ki, (i) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (ii) işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, (iii) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (iv) aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (v) eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vi) silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, (vii) elde ettiğimiz bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunmaktadır. Söz konusu haklarınızı kullanmak istediğiniz hallerde veya bu formla verdiğiniz izni geri almak istediğinizde consent-tr@sanofi.com adresi üzerinden e-posta atmak suretiyle veya “Büyükdere caddesi No:193 34394 Şişli/İstanbul Türkiye” adresi aracılığıyla yazılı olarak başvurarak tarafımız ile iletişime geçebilirsiniz. Aynı zamanda kişisel verilerinizin işlenmesi ve veri gizliliğine ilişkin almış olduğumuz teknik ve idari önlemlere ilişkin detaylı bilgiye www.sanofi.com.tr adresinden erişilebilen Sanofi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.