Skip To Main Content
Сайт призначений тільки для спеціалістів у галузі охорони здоров'я України
Campus

Правова інформація

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

НАШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Санофі розуміє важливість забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних, у тому числі в час розвитку цифрових технологій. Санофі зобов'язується забезпечувати належний рівень захисту персональних даних усіх суб’єктів персональних даних, включаючи, але не обмежуючись:

 • пацієнтів та їх законних представників;
 • учасників клінічних випробувань (досліджень);
 • спеціалістів у сфері охорони здоров'я;
 • користувачів продуктів та послуг Санофі, включаючи користувачів веб-сайтів і додатків;
 • представників постачальників послуг, субпідрядників, бізнес-партнерів Санофі;
 • представників наукової спільноти;
 • кандидатів на роботу.

Що Ви знайдете в цьому документі?

Ця Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – «Політика») описує підхід Санофі щодо забезпечення належного захисту персональних даних, тобто відомостей чи сукупності відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що обробляються Санофі у межах здійснення здійснення ним господарської діяльності.
Метою цієї Політики є повідомити та роз’яснити Вам як особі, персональні дані якої обробляє Санофі, про:

 • МЕТУ ОБРОБКИ: з якою метою Санофі обробляє Ваші персональні дані;
 • ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ: на якій підставі Санофі обробляє Ваші персональні дані;
 • ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ДАНИХ: з яких джерел Санофі збирає Ваші персональні дані;
 • КОМУ ДАНІ МОЖУТЬ БУТИ РОЗКРИТІ: хто є уповноваженими особами, яким Санофі може розкривати Ваші персональні дані; 
 • МІСЦЕ ОБРОБКИ: де Санофі та його уповноважені особи можуть обробляти Ваші персональні дані;
 • ЗАХИСТ ДАНИХ: що Санофі робить для захисту Ваших персональних даних;
 • СТРОКИ ОБРОБКИ: підхід Санофі до визначення строку зберігання Ваших персональних даних;
 • ВАШІ ПРАВА: які Ви маєте права щодо Ваших персональних даних та як Ви можете їх реалізувати;
 • КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: як Ви можете зв'язатися з Санофі, якщо Ви маєте питання щодо персональних даних;
 • КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ: містить посилання, за якими Ви можете ознайомитися з додатковою інформацією у сфері захисту персональних даних.

На яку діяльність з обробки персональних даних поширюється ця Політика?

Під обробкою персональних даних розуміється будь-яка дія або сукупність дій, які Санофі може здійснювати щодо Ваших персональних даних, а саме збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем. Ця Політика поширюється на всі зазначені дії з обробки персональних даних.
Санофі може мати право як на частину дій з обробки Ваших персональних даних, так і на повний обсяг таких дій. У будь-якому випадку, обсяг обробки Ваших персональних даних залежить від конкретної активності Санофі та зазначається у згоді на обробку Ваших персональних даних та/або наданому Вам повідомленні про конфіденційність та захист даних (далі – «Повідомлення про захист даних»). У зазначених документах вказується більш детальний опис того, яким чином обробляються Ваші персональні дані.

Роль Санофі

Для цілей цієї Політики під Санофі мається на увазі компанія Санофі та її афілійовані особи. Зобов’язання, передбачені цією Політикою, покладаються на всі компанії у складі групи компаній Санофі (афілійовані особи Санофі) з урахуванням вимог національного законодавства кожної конкретної країни. Ця Політика розроблена на підставі Глобального внутрішнього стандарту конфіденційності (Global Internal Privacy Standard) та адаптована відповідно до вимог чинного законодавства України.

Внесення змін до Політики

Санофі може час від часу вносити зміни до цієї Політики, зокрема, з метою адаптації її положень до вимог чинного законодавства України та/або актуальних глобальних вимог групи компаній Санофі. Усі внесені зміни будуть відображені на цій веб-сторінці, тому рекомендуємо Вам періодично переглядати її.

МЕТА ОБРОБКИ: САНОФІ ЗАВЖДИ ОБРОБЛЯЄ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ З ЗАКОННОЮ МЕТОЮ

Мета обробки Ваших персональних даних залежить від кожної конкретної активності Санофі та, наприклад, може бути наступною:

 • дотримання зобов'язань, покладених на Санофі чинним законодавством України, наприклад, здійснення фармаконагляду відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • здійснення маркетингової діяльності;
 • організація та проведення програм підтримки пацієнтів;
 • проведення клінічних випробувань (досліджень);
 • надання Вам доступу до онлайн-сервісів, додатків та платформ Санофі, управління Вашими обліковими записами;
 • Ваша ідентифікація: перевірка Ваших облікових даних, в тому числі за допомогою паролів, підказок до паролів, запитань тощо;
 • удосконалення продуктів та послуг Санофі, проведення опитувань;
 • визначення Вашої зацікавленості у продуктах та послугах Санофі, адаптація контенту Санофі до Ваших потреб та вподобань;
 • комунікація з Вами (відповіді на Ваші запити, забезпечення підтримки щодо продуктів та послуг Санофі, надання Вам інформації, що може Вас зацікавити, рекламних матеріалів, надсилання Вам новин та інформації про продукти та послуги Санофі);
 • надання відповідей на запити органів державної влади відповідно до вимог чинного законодавства України;
 • захист прав та інтересів Санофі, працівників Санофі.

У будь-якому випадку, конкретна мета обробки Ваших персональних даних буде вказана у згоді на обробку Ваших персональних даних та/або Повідомленні про захист даних. При цьому, Ви завжди матимете змогу внести застреження щодо будь-якого з пунктів мети обробки Ваших персональних даних під час надання згоди на обробку Ваших персональних даних шляхом їх зазначення за текстом самої згоди або в окремому повідомленні про такі застереження за контактами Санофі.

ПІДСТАВИ ДЛЯ ОБРОБКИ: САНОФІ ЗАВЖДИ ОБРОБЛЯЄ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ НА ЗАКОННИХ ПІДСТАВАХ

Підстави для обробки персональних даних чітко визначені чинним законодавством України. Залежно від конкретної активності, Санофі може обробляти Ваші персональні дані на наступних підставах:

 1.  згода на обробку Ваших персональних даних. Така згода може бути надана у письмовій або іншій формі, що дає змогу зробити висновок про її надання, зокрема, шляхом проставлення відмітки в електронній формі, усного надання згоди під час телефонної комунікації тощо. У кожній окремій ситуації Санофі запропонує Вам надати згоду на обробку Ваших персональних даних у формі, що найбільш відповідає сутності активності. Під час надання згоди на обробку персональних даних Ви можете зробити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних;
 2. укладення та виконання правочину, стороною якого є Ви або який укладено на Вашу користь чи для здійснення заходів, що передують укладенню правочину на Вашу вимогу. Якщо Ви не бажаєте, щоб Санофі обробляло Ваші персональні дані на цій підставі, Санофі буде зобов'язане відмовитися від укладення відповідного правочину з Вами або не зможе надати Вам продукти або послуги, передбачені цим правочином;
 3. захист Ваших життєво важливих інтересів;
 4. необхідність виконання обов’язку Санофі, що передбачений чинним законодавством України. Наприклад, Санофі зобов’язано здійснювати фармаконагляд відповідно до вимог чинного законодавства України (передбачає обробку персональних даних лікарів, пацієнтів), здійснювати обробку персональних даних працівників як роботодавець відповідно до вимог чинного законодавства у сфері праці тощо;
 5. необхідність захисту законних інтересів Санофі або третьої особи, якій передаються Ваші персональні дані, крім випадків, коли потреби захисту Ваших основоположних прав і свобод у зв’язку з обробкою Ваших персональних даних переважають такі інтереси.

ДЖЕРЕЛА ОТРИМАННЯ ДАНИХ: САНОФІ ЗАВЖДИ ЗБИРАЄ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ З КОНКРЕТНО ВИЗНАЧЕНИХ ДЖЕРЕЛ

Санофі може збирати Ваші персональні дані з різних джерел:

 • дані, повідомлені Вами під час прямої або непрямої взаємодії з Санофі. Наприклад, дані, надані Вами під час заповнення реєстраційної форми на веб-сайті Санофі, під час реєстрації на заходи, що спонсоруються Санофі, під час подання запитів на інформацію тощо;
 • дані, автоматично зібрані Санофі (наприклад, дані про Вашу активність на веб-сайті Санофі, зібрані за допомогою файлів cookie);
 • дані, зібрані Санофі відповідно до вимог чинного законодавства України із загальнодоступних джерел, включаючи дані, які Ви публікуєте у відкритих джерелах;
 • дані, отримані Санофі на законних підставах від третіх осіб, наприклад, коли Санофі може знадобитися підтвердити дані про освіту спеціаліста у сфері охорони здоров'я.

Персональні дані неповнолітніх осіб

Санофі свідомо не збирає персональні дані неповнолітніх осіб через свої онлайн-ресурси. Якщо Ви, як законний представник, дізналися, що Ваша дитина надала Санофі свої персональні дані, просимо Вас зв’язатися з Санофі у порядку, визначеному в розділі «КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ» цієї Політики. Санофі здійснить всі необхідні заходи для знищення таких персональних даних з бази персональних даних відповідно до вимог чинного законодавства України.
У деяких випадках Санофі може збирати персональні дані неповнолітніх осіб на підставі згоди їхніх законних представників (батьків, усиновлювачів, опікунів) з метою надання послуг Санофі, наприклад, для участі неповнолітніх осіб у програмі підтримки пацієнтів.

КОМУ ДАНІ МОЖУТЬ БУТИ РОЗКРИТІ: САНОФІ ПЕРЕДАЄ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ ЛИШЕ УПОВНОВАЖЕНИМ ОСОБАМ2058

Санофі може повністю чи частково передати право на обробку Ваших персональних даних певним особам як розпорядникам персональних даних або надати доступ до Ваших персональних даних третім особам відповідно до вимог чинного законодавства України. Розпорядниками персональних даних або третіми особами можуть бути:

 • компанії у складі групи компаній Санофі (афілійовані особи Санофі;
 • бізнес-партнери Санофі;
 • постачальники послуг, субпідрядники Санофі;
 • органи державної влади, у порядку, визначеному чинним законодавством України та/або законодавством інших країн;
 • спонсори розіграшів, конкурсів та подібних акцій.

У будь-якому випадку перелік осіб, яким передаються Ваші персональні дані, буде вказаний у згоді на обробку Ваших персональних даних та/або Повідомленні про захист даних. У разі передачі Ваших персональних даних розпорядники персональних даних та треті особи будуть зобов’язані дотримуватися вимог чинного законодавства України та цієї Політики.

МІСЦЕ ОБРОБКИ: САНОФІ ГАРАНТУЄ, ЩО ОБРОБКА ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ БУДЕ ЗАХИЩЕНОЮ

Оскільки компанії у складі групи компаній Санофі (афілійовані особи Санофі), бізнес-партнери, постачальники послуг, субпідрядники Санофі можуть бути розташовані в різних країнах світу, Ваші персональні дані можуть зберігатися та оброблятися в будь-якій країні, в якій ми працюємо, або в якій залучаємо постачальників послуг. У будь-якому випадку Санофі зобов’язується забезпечувати адекватні гарантії для забезпечення належного захисту Ваших персональних даних.
Ваші персональні дані можуть бути транскордонно передані у разі надання Вами однозначної згоди на таку передачу. Умови транскордонної передачі обов’язково будуть вказані у згоді на обробку Ваших персональних даних та/або Повідомленні про захист даних. Санофі зобов’язується дотримуватися належних гарантій та вимог чинного законодавства України у зв’язку з транскордонною передачею Ваших персональних даних.

ЗАХИСТ ДАНИХ: САНОФІ ВПРОВАДЖУЄ НАЛЕЖНІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Санофі запроваджує різноманітні технічні та організаційні заходи для забезпечення конфіденційності Ваших персональних даних, захисту цих даних від випадкових втрати або знищення, від незаконної обробки, у тому числі незаконного знищення чи доступу до них. Ці заходи завжди враховують сучасний рівень розвитку технологій, витрати на їх впровадження, характер, обсяг та мету обробки персональних даних, а також ризик ймовірності та тяжкості для прав і свобод фізичних осіб.
Наприклад, Санофі зберігає Ваші персональні дані на серверах, що мають різні типи технічного та фізичного контролю доступу. Також Санофі може здійснювати псевдонімізацію та/або знеособлення Ваших персональних даних, щоб гарантувати, що такі дані не будуть передані будь-яким особам без законної на те підстави.

СТРОКИ ОБРОБКИ: МИ БУДЕМО ЗБЕРІГАТИ ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ НЕ ДОВШЕ, НІЖ ЦЕ НЕОБХІДНО

Санофі буде зберігати Ваші персональні дані у формі, що допускає Вашу ідентифікацію, не довше, ніж це необхідно для досягнення мети, з якою вони були зібрані.
Подальша обробка персональних даних в статистичних чи наукових цілях може здійснюватися Санофі за умови забезпечення їх належного захисту.
Конкретний строк зберігання Ваших персональних даних зазначається у згоді на обробку Ваших персональних даних та/або Повідомленні про захист даних.

ВАШІ ПРАВА: САНОФІ ГАРАНТУЄ, ЩО ВИ ЗМОЖЕТЕ РЕАЛІЗУВАТИ ПРАВА, ЩО СТОСУЮТЬСЯ ВАШИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Перелік Ваших прав як суб’єкта персональних даних, визначений чинним законодавством України:

 1. знати про джерела збирання, місцезнаходження Ваших персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим особам, крім випадків, встановлених чинним законодавством України;
 2. отримувати інформацію про умови надання доступу до Ваших персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються Ваші персональні дані;
 3. на доступ до Ваших персональних даних;
 4. отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, відповідь про те, чи обробляються Ваші персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;
 5. пред’являти вмотивовану вимогу володільцю персональних даних із запереченням проти обробки Ваших персональних даних;
 6. пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення Ваших персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
 7. на захист Ваших персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
 8. звертатися із скаргами на обробку Ваших персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;
 9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;
 10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку Ваших персональних даних під час надання згоди на обробку персональних даних;
 11. відкликати згоду на обробку персональних даних;
 12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;
 13. на захист від автоматизованого рішення, що має для Вас правові наслідки.

Якщо Ви хочете скористатися будь-яким із зазначених прав, будь ласка, зв'яжіться з нами у порядку, визначеному в розділі «КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ» цієї Політики.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Ви можете звернутися з будь-якими питаннями щодо обробки Ваших персональних даних, що здійснюється Санофі, за наступними контактами:

E-mail:

E-mail:PrivacyOfficeUkraine@sanofi.com

Уповноважена з захисту даних Санофі 
(Data Privacy Officer)

Лідія Санжаровська 
Lidiia.Sanzharovska@sanofi.com

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

З більш детальною інформацією щодо обробки персональних даних можна ознайомитись за наступними посиланнями: