ADCT - narzędzie kontroli atopowego zapalenia skóry

Z tego artykułu dowiesz się czym jest ADCT:
  • Narzędzie kontroli atopowego zapalenia skóry (Atopic Dermatitis Control Tool – ADCT) –zweryfikowane, zwięzłe i z łatwym systemem oceny

  • Sześć krótkich pytań umożliwiających ocenę wszystkich aspektów kontroli atopowego zapalenia skóry (AZS), uznanych za istotne przez pacjentów i klinicystów

  • Narzędzie ADCT może być wypełniane samodzielnie przez pacjentów lub wykorzystywane podczas rutynowych konsultacji

  • Narzędzie ADCT zostało opracowane w celu ułatwienia konstruktywnej dyskusji pacjenta i lekarza w odniesieniu do kontroli AZS w codziennej praktyce klinicznej, umożliwiając postępy w zakresie monitorowania choroby


Tematy pokrewne:
MAT-PL-2300655-1.0-05/2023