1. Operatorul de date: Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de către SANOFI ROMANIA S.R.L., o societate înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/10940/1998, CUI 11147490, cu sediul social în România, București, Sector 2, strada Gara Herăstrău nr. 4, etajele 8 și 9, cod poștal 020334 (“Sanofisau “Operatorul), în conformitate cu art. 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE („GDPR”).

  Informații suplimentare cu privire la politica generală a Sanofi de protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) pot fi accesate la adresa: www.sanofi.ro.
 2. Scopul prelucrării: Datele personale vor fi prelucrate în scopul înregistrării dvs., în calitate de profesionist din domeniul sănătății, pe website-ul www.campus.sanofi/ro (“Website-ul”), pentru a vă putea oferi informații relevante precum și o modalitate facilă de gestionare a preferințelor dvs. referitoare la transmiterea de comunicări comerciale.
 3. Categoriile de date prelucrate: Sanofi va prelucra următoarele categorii de date personale despre dvs.: nume și prenume, formulă salutare, adresă email, CUIM (pentru confirmarea callității dvs. de profesionist în domeniul sănătății), numele instituției în care activați, adresa instituției (stradă, oraș, județ/sector, cod poștal), specialitate, număr de telefon mobil, parola contului, adresa IP, log-uri, arii de interes (în măsura în care sunt menționate în mod voluntar de dvs.), opțiunea cu privire la transmiterea de comunicări comerciale.
 4. Temeiul prelucrării: Datele dvs. personale vor fi prelucrate în baza următoarelor temeiuri de legitimitate:
  • în ceea ce privește procesul de înregistrare pe Website, prelucrarea datelor se realizează pentru executarea unui contract la care sunteți parte (respectiv Termenii și Condițiile de utilizare a Website-ului), conform art. 6 (1) b) GDPR;
  • transmiterea de comunicări comerciale se va realiza în baza consimțământului dvs. expres și exprimat în mod liber, conform art. 6 (1) a) GDPR.
 5. Destinatarii datelor: Datele dvs. personale vor fi prelucrate cu respectarea măsurilor de confidențialitate și siguranță și vor fi transferate exclusiv către destinatari autorizați, respectiv:
  • Angajați autorizați ai Sanofi: departamentele Marketing/Vânzări, Suport IT și Digital, Reprezentanți Customer Service;
  • Terți: Datele pot fi transferate unor autorități publice sau consultanților externi cu rol de operatori de date (e.g., avocati, auditori etc.).
 6. Destinatari din afara UE/ SEE: Sanofi nu va transfera datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European. În cazul unui eventual transfer de date, Sanofi va implementa garanții adecvate pentru protecția datelor supuse transferului, cum ar fi Clauzele Contractuale Standard adoptate de către Comisia Europeană.
 7. Perioada de stocare: Vom păstra datele dumneavoastră personale într-o formă care permite identificarea pentru perioada de timp în care contul dvs. pe Website este activ, în conformitate cu principiul minimizării și cu luarea în considerare a limitărilor juridice și fiscale aplicabile.

  De asemenea, datele prelucrate în scopul transmiterii de comunicări comerciale vor fi prelucrate până la momentul retragerii consimțământului dvs. în acest sens.
 8. Drepturile dumneavoastră: În ceea ce privește datele dvs. personale prelucrate de Sanofi, în limitele prevăzute de GDPR, aveți dreptul de a avea acces la date, de a solicita rectificarea datelor, de a solicita ștergerea datelor, de a solicita restricționarea prelucrării, de a vă opune prelucrării datelor. În cazul în care considerați că drepturile dvs. nu au fost respectate, aveți dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP.

  Puteți exercita drepturile de mai sus aici.

  De asemenea, aveți oricând posibilitatea de a vă retrage consimțământul pentru transmiterea de comunicări comerciale, accesând butonul de dezabonare din cadrul fiecărei comunicări primite de dvs. sau din secțiunea Dezabonare” din contul dvs.
 9. Responsabilul cu protecția datelor Pentru a adresa orice aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de către Sanofi, puteți contacta persoana responsabilă de protecția datelor la adresa e-mail: dpo.romania@sanofi.com.