Skip To Main Content
Đây là trang thông tin này dành riêng cho các chuyên gia y tế sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Campus

Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Cập nhật lần cuối vào ngày: 20/05/2024

1. Mục Đích Của Điều Khoản Này Là Gì?

Điều khoản bảo vệ thông tin cá nhân này (“Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân”) quy định các trách nhiệm riêng hoặc trách nhiệm chung của Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam và Công ty Cổ phần Sanofi Việt Nam (“Sanofi”, “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) trong việc thu thập, sử dụng, công bố, xử lý và chuyển thông tin cá nhân của bạn thông qua trang campus.sanofi/vn ("Trang Web") theo các quy định của pháp luật hiện hành của Việt Nam về bảo vệ thông tin cá nhân và các quy định pháp luật có liên quan mà Sanofi và Tập đoàn Sanofi có nghĩa vụ tuân thủ ("Luật Áp Dụng") và Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này.

Bằng Việc Truy Cập Và/hoặc Đăng Ký Truy Cập Vào Trang Web Này, Bạn Đã Có Thể Cung Cấp Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Cho Chúng Tôi Và/hoặc Cho Phép Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Trên Trang Web, Bạn Xác Nhận Rằng Bạn Đã Đọc, Hiểu Và Đồng Ý Với Các Điều Khoản Và Điều Kiện Được Nêu Tại Đây Và Bạn Đồng Ý Với Việc Thu Thập, Sử Dụng, Công Bố, Xử Lý Và/hoặc Chuyển Thông Tin Cá Nhân Của Bạn Đã, Đang Và Sẽ Được Sanofi Thu Thập Theo Cách Thức Và Cho Các Mục Đích Được Quy Định Trong Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Này.

Trừ khi được định nghĩa khác trong Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này sẽ có cùng ý nghĩa với các thuật ngữ được định nghĩa trong Điều Khoản Sử Dụng

2. Loại Thông Tin Cá Nhân Nào Có Thể Được Thu Thập?

Theo định nghĩa của Luật Áp Dụng, thông tin cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân, cho phép xác định chính xác danh tính cá nhân đó dù là trực tiếp hay gián tiếp bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin sau đây: họ tên, ngày sinh, nghề nghiệp, chức danh, địa chỉ liên hệ, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số hộ chiếu. Tùy thuộc vào sự tương tác của bạn tại Trang Web, chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây:

 • Thông tin cho mục đích nhận dạng để (1) cho phép truy cập vào nội dung thuộc Trang Web và tham gia Chương Trình, bao gồm: họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, thông tin nghề nghiệp của bạn (ví dụ: chuyên khoa và đơn vị nơi bạn đang công tác, tỉnh/ thành phố nơi bạn công tác); (2) cho phép tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học cấp chứng chỉ đào tạo y khoa liên tục (“CME/ CPE”), (có thể bao gồm nhưng không giới hạn: học hàm/học vị, chức vụ, nơi sinh, hình ảnh bằng tốt nghiệp); và (3) thông tin cá nhân khác tùy thuộc vào tính chất tương tác khác của bạn với Sanofi.
 • Tin nhắn: bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn có thể cung cấp/ gửi thông qua Trang Web trong quá trình tham gia Chương Trình.
 • Thông tin kết nối: bất kỳ thông tin nào liên quan đến kết nối và truy cập của bạn vào Trang Web (ví dụ: loại máy và trình duyệt được sử dụng, thời gian kết nối, địa chỉ IP, các trang đã truy cập, lịch sử duyệt web, v.v.). Nói chung, chúng tôi không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ thứ gì có thể cho phép chúng tôi nhận dạng bạn.
 • Thông tin vị trí: thông tin về vị trí địa lý của bạn có thể được máy và trình duyệt cung cấp nếu bạn cho phép chia sẻ thông tin đó với Sanofi.
 • Thông tin từ các cuộc khảo sát hoặc thăm dò ý kiến: thông tin có thể được bạn cung cấp thông qua việc bạn tham gia vào các khảo sát hoặc thăm dò ý kiến trên Trang Web, liên quan đến các hoạt động và/hoặc tính năng được cung cấp trên Trang Web hoặc khảo sát về chất lượng của Chương Trình và nội dung Chương Trình.
 • Thông tin liên quan và thông tin có thể được thu thập bằng cookie: Sanofi có thể sử dụng cookie trên Trang Web để lưu trữ một số thông tin trên máy tính của bạn nhằm cải thiện chất lượng truy cập của bạn vào Trang Web. Trong một số trường hợp, thông tin này sẽ giúp chúng tôi tránh việc yêu cầu bạn cung cấp thông tin giống nhau khi truy cập lại Trang Web. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào trong quá trình này.

Khi được yêu cầu, bạn cần cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi để cho phép chúng tôi xử lý thông tin của bạn liên quan đến các Mục Đích (được định nghĩa dưới đây). Nếu bạn từ chối cung cấp thông tin cá nhân đó, chúng tôi có thể không thể tương tác với bạn, bao gồm cả việc liên lạc với bạn hoặc cung cấp cho bạn các thông tin mà bạn yêu cầu. Nếu bạn xóa hoặc chọn không cho phép sử dụng cookie thì một số nội dụng hoặc tính năng trên Trang Web có thể không hoạt động bình thường hoặc không thể truy cập được.

3. Chúng Tôi Thu Thập Thông Tin Cá Nhân Như Thế Nào?

Sanofi thu thập và xử lý thông tin cá nhân thông qua nhân viên hoặc các bên thứ ba được Sanofi ủy quyền đại diện. Ngoài thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi thu thập như hiển thị trên Trang Web, Sanofi có thể thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn từ các nguồn khác nhau:

 1. Thông tin cá nhân của bạn mà bạn giao tiếp với chúng tôi và/hoặc các đại diện được ủy quyền của chúng tôi thông qua các phương tiện truyền thông và các kênh liên lạc khác nhau dù là gặp trực tiếp hay qua điện thoại, hoặc các tính năng trên Trang Web.
 2. Thông tin cá nhân của bạn mà bạn đã đồng ý cung cấp cho chúng tôi thông qua chấp thuận về việc thu thập thông tin cá nhân mà bạn đã ký xác nhận và chấp thuận.
 3. Thông tin mà chúng tôi có được một cách hợp pháp từ các bên thứ ba được ủy quyền thu thập, sử dụng, chuyển giao, công bố hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn khi được bạn cho phép hoặc theo quy định của Luật Áp Dụng.

Chủ đề cụ thể:

Cookies

Trang Web có thể sử dụng công nghệ theo dõi được gọi là "cookie". “Cookie” là một tệp văn bản nhỏ mà một trang web có thể lưu trên ổ cứng máy tính của bạn để thu thập thông tin về các hoạt động của bạn trên Trang Web, theo dõi hành động ưa thích và lựa chọn của bạn. Cookie có thể do Sanofi hoặc nhà cung cấp dịch vụ cho Sanofi (gọi là “Cookie của bên thứ ba”) đặt trên máy tính của bạn.

Các cookie này có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để nhận dạng bạn. Thông tin lưu trữ trong cookie của bên thứ nhất được liên kết với Trang Web của Sanofi sẽ được chuyển lại cho chúng tôi. Thông tin được lưu trữ trong Cookie của bên thứ ba có thể được chuyển tới bên đặt cookie để họ có thể thực hiện gửi tin nhắn và quảng cáo dựa trên sở thích cho bạn khi bạn duyệt Internet.

Bạn có thể chọn không tham gia với các bên thứ ba sử dụng cookie để gửi quảng cáo dựa trên sở thích cho bạn bằng cách truy cập www.aboutads.info/choices/ hoặc https://www.networkadvertising.org/choices/. Đối với hầu hết các trình duyệt internet, bạn cũng có thể xóa cookie khỏi ổ cứng của máy tính, chặn tất cả cookie, chặn các loại cookie cụ thể hoặc thậm chí nhận cảnh báo trước khi cookie được đặt trên hệ thống của bạn. Tham khảo hướng dẫn trình duyệt của bạn hoặc nhấn nút trợ giúp để tìm hiểu thêm về cookie. Tuy nhiên, bạn nên biết rằng cookie có thể cần thiết để cung cấp cho bạn các tính năng nhất định (ví dụ: cung cấp thông tin tùy chỉnh) có sẵn trên Trang Web.

Nhật ký Web

Trang Web cũng có thể tự động thu thập và lưu trữ thông tin nhật ký web liên quan đến máy tính và lượt truy cập của bạn, chẳng hạn như tên miền và máy chủ lưu trữ mà bạn dùng để truy cập Internet; địa chỉ trang Internet mà bạn dùng để liên kết tới Trang Web; ngày và giờ bạn truy cập Trang Web, thời gian bạn sử dụng và các trang bạn đã truy cập; hệ điều hành máy tính của bạn và phần mềm trình duyệt; và địa chỉ IP của bạn. Địa chỉ IP là một con số do nhà cung cấp dịch vụ Internet gán cho máy tính của bạn để bạn có thể truy cập Internet. Con số này có thể thay đổi mỗi khi bạn kết nối với internet (“địa chỉ IP động”) hoặc có thể không đổi (“địa chỉ IP tĩnh”). Nếu bạn có địa chỉ IP thì địa chỉ này có thể được sử dụng kết hợp với các thông tin khác để nhận dạng bạn.

Tập tin chỉ báo

Trang Web cũng có thể theo dõi việc sử dụng các trang của bạn thông qua các tập tin chỉ báo (pixel tag còn gọi là clear gif hoặc web beacon). Tập tin chỉ báo là một đồ họa nhỏ trên trang web được sử dụng để theo dõi các trang đã xem. Tập tin chỉ báo cho biết thông tin máy chủ của trang như địa chỉ IP và loại trình duyệt liên quan đến máy tính của khách truy cập. Tập tin chỉ báo cung cấp cho chúng tôi thông tin về số lần một trang được mở và thông tin nào được quan tâm.

Liên kết đến trang web của Bên thứ ba

Trang Web có thể chứa các liên kết đến các trang của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc các bên thứ ba này thực hiện thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ hoặc công bố dữ liệu và thông tin của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin trực tiếp cho các trang đó thì sẽ áp dụng theo chính sách quyền riêng tư và điều khoản sửu dụng của các trang đó và Sanofi không chịu bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào về việc thu thập, xử lý và sử dụng thông tin hoặc chính sách quyền riêng tư của các trang đó.

4. Thông Tin Cá Nhân Sẽ Được Sử Dụng Như Thế Nào?

Sanofi và các công ty liên kết của Sanofi và Tập đoàn Sanofi (và bất kỳ bên thứ ba nào đại diện cho chúng tôi) có thể thu thập, sử dụng, chuyển giao, công bố và/hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích (“Mục Đích”) sau:

 • cho phép bạn tạo tài khoản và truy cập Trang Web để tham gia Chương Trình của các tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học mà Sanofi tài trợ.
 • thông báo và/hoặc cung cấp các thông tin về các chương trình hội thảo, hội nghị do Sanofi tài trợ hoặc tổ chức.
 • cung cấp, thông tin về các sản phẩm do Sanofi sản xuất và/hoặc kinh doanh, các tài liệu thông tin, giới thiệu thuốc, giới thiệu sản phẩm phù hợp với quy định pháp luật.
 • cung cấp, thông tin các thông tin y khoa, khoa học, giáo dục và các thông tin khác liên quan đến sản phẩm.
 • sử dụng cookie trên Trang Web này để lưu trữ một số thông tin trên máy tính của bạn nhằm cải thiện chất lượng truy cập của bạn vào Trang Web. Trong một số trường hợp, thông tin này sẽ giúp chúng tôi tránh yêu cầu bạn cung cấp cùng một thông tin trong những lần truy cập lại Trang Web này. Không có thông tin nhận dạng cá nhân nào trong quá trình này.
 • tập hợp dữ liệu thống kê về việc sử dụng Trang Web để theo dõi tổng số khách truy cập vào Trang Web, số lượng khách truy cập vào mỗi trang của Trang Web, cách thức khách truy cập điều hướng qua Trang Web và tên miền của các nhà cung cấp dịch vụ internet của khách truy cập nhằm phục vụ mục đích đánh giá và cải thiện Trang Web.
 • để xác minh rằng bạn là một Người Hành Nghề Y, Dược đã đăng ký và cung cấp cho bạn quyền truy cập vào nội dung; và phục vụ các mục đích phân tích thống kê.
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định áp dụng cho Sanofi; giám sát an toàn; quản lý các báo cáo về phản ứng có hại của thuốc; thực hiện các thủ tục hành chính, đăng ký, kê khai hoặc kiểm toán.
 • đáp ứng các yêu cầu pháp lý từ các cơ quan hành chính hoặc tư pháp theo pháp luật hiện hành; tuân thủ thủ tục đăng ký hoặc quy trình pháp lý bắt buộc.
 • để bảo vệ các quyền và lợi ích của chúng tôi; bảo vệ sức khỏe, sự an toàn và an ninh của các nhân viên và cơ sở của Sanofi; thực hiện kiểm toán nội bộ, quản lý tài sản, kiểm soát hệ thống và hoạt động kinh doanh khác; quản trị doanh nghiệp (tài chính kế toán, giám sát và phòng ngừa gian lận); duy trì tính bảo mật của các dịch vụ và hoạt động vận hành của chúng tôi; bảo vệ các quyền, sự riêng tư, an toàn hoặc tài sản của chúng tôi để cho phép chúng tôi theo đuổi các biện pháp khắc phục có sẵn hoặc hạn chế những thiệt hại mà chúng tôi có thể phải gánh chịu khi cần thiết; để tự bảo vệ chúng tôi trước những hành động gian lận có thể xảy ra.
 • để cải thiện và phát triển Trang Web; hiểu cách thức mà bạn và thiết bị của bạn tương tác với Trang Web; theo dõi và phản hồi các mối quan tâm về sự an toàn; xác định tính hiệu quả của Trang Web.
 • các mục đích khác phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.

5. Thông Tin Cá Nhân Sẽ Được Chuyển Ra Ngoài Phạm Vi Lãnh Thổ Việt Nam Phải Không?

Sanofi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn tới các công ty liên kết của Sanofi và các nhân viên, đại lý và bên thứ ba được Sanofi hoặc các công ty liên kết của Sanofi ủy quyền (có thể ở trong hoặc ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam) cho các Mục Đích. Đặc biệt, Sanofi có thể chuyển thông tin cá nhân của bạn đến (các) công ty liên kết ở nước ngoài của Sanofi, nơi mà các cơ sở lưu trữ và máy chủ công nghệ thông tin của chúng tôi có thể được đặt ở đó. Tại mọi thời điểm, thông tin cá nhân của bạn sẽ được Sanofi, các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc các nhân viên, đại lý và bên thứ ba được Sanofi hoặc các công ty liên kết của Sanofi ủy quyền coi là thông tin mật.

Các biện pháp bảo vệ đối với việc chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài: Trong trường hợp Sanofi cần chuyển thông tin cá nhân để phục vụ các Mục Đích nêu trên, Sanofi sẽ đảm bảo thực hiện các biện pháp bảo vệ thích hợp theo yêu cầu của pháp luật về bảo vệ thông tin cá nhân áp dụng. Về khía cạnh này và đặc biệt là đối với việc chuyển thông tin cá nhân cho mục đích cảnh giác dược, Sanofi đã triển khai và sẽ áp dụng “Quy tắc Ràng buộc Doanh nghiệp”, quy tắc này đã được Cơ quan bảo vệ dữ liệu của EU xác nhận.

Bằng cách truy cập Trang Web, cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi và/hoặc cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn, bạn đồng ý với việc chuyển thông tin cá nhân của bạn ra ngoại phạm vi lãnh thổ Việt Nam như đã nêu ở đây.

6. Thông Tin Cá Nhân Sẽ Được Lưu Trữ Như Thế Nào?

Sanofi và/hoặc các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong môi trường hoạt động, cơ sở dữ liệu và công cụ an toàn (tại Việt Nam hoặc máy chủ đặt ở nước ngoài) mà chỉ nhân viên, đại lý và bên thứ ba được ủy quyền của Sanofi và/hoặc các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi mới có thể truy cập được. Sanofi cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn và thông lệ ngành được thừa nhận rộng rãi trong việc lưu trữ thông tin cá nhân của bạn.

Sanofi có thể công bố thông tin cá nhân của bạn dưới dạng tổ hợp, giả danh hoặc ẩn danh để đảm bảo rằng không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng luôn có một số rủi ro hiện hữu khi gửi dữ liệu qua Internet và Sanofi và/hoặc các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc Tập đoàn Sanofi không thể đảm bảo rằng Trang Web an toàn 100% trước sự giả mạo hoặc “xâm nhập” bất hợp pháp. Bất kỳ dữ liệu nào được truyền qua Internet đều có thể gặp rủi ro.

8. Thông Tin Cá Nhân Sẽ Được Chia Sẻ Với Ai?

Với các Mục Đích nêu trên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên (trong hoặc ngoài phạm vi lãnh thổ Việt Nam) được liệt kê dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

 • các công ty liên kết của Sanofi và/hoặc tập đoàn Sanofi để phục vụ các mục đích kinh doanh hợp pháp hoặc các mục đích khác được pháp luật Việt Nam cho phép;
 • các tổ chức y tế hoặc hội y khoa/khoa học cho mục đích thực hiện Chương Trình, giám sát, báo cáo và lưu trữ;
 • các nhà cung cấp, nhà cung cấp dịch vụ hoặc các đối tác được lựa chọn để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các Mục Đích theo các yêu cầu của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn các nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, công nghệ thông tin, quản trị hệ thống và cung cấp cơ sở hạ tầng có liên quan và các dịch vụ khác;
 • tư vấn bên ngoài (ví dụ: luật sư, kế toán, thư ký công ty, kiểm toán viên cần biết để phục vụ mục đích cung cấp dịch vụ hoặc nội dung tư vấn của họ cho chúng tôi, v.v.);
 • các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của pháp luật;
 • các bên liên quan, các bên có tiềm năng mua lại trong trường hợp mua bán, sáp nhập, tái cấu trúc pháp lý như liên doanh, chuyển nhượng, chia tách công ty hoặc thoái vốn;
 • bất kỳ bên nào khác mà bạn cho phép chúng tôi tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Sanofi có thể công bố thông tin cá nhân của bạn dưới dạng tổ hợp, giả danh hoặc ẩn danh để đảm bảo rằng không có thông tin nhận dạng cá nhân nào được chuyển cho bên thứ ba. Sanofi sẽ nỗ lực yêu cầu các bên thứ ba tuân thủ các quy định của pháp luật áp dụng trong quá trình hợp tác với Sanofi và yêu cầu các bên thứ ba sử dụng, xử lý và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng các bên nêu trên sẽ thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ và/hoặc giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi có thể tiết lộ cho họ.

9. Tôi Có Thể Thực Hiện Quyền Của Mình Như Thế Nào?

Bạn có thể thực hiện các quyền của mình theo quy định của Luật Áp Dụng. Để thực hiện điều này, Sanofi thông báo cho bạn rằng bạn có quyền:

 • đăng ký nhận bản sao thông tin cá nhân của bạn mà Sanofi nắm giữ;
 • cập nhật, chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn nếu bạn thấy thông tin cá nhân của bạn không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu lầm hoặc không cập nhật;
 • hạn chế hoặc rút lại chấp thuận của bạn về việc cho phép Sanofi lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn mà Sanofi đang nắm giữ;
 • gửi yêu cầu hoặc khiếu nại với Nhân viên phụ trách Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi.

Nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin ở Mục “Làm thế nào để liên hệ với chúng tôi” dưới đây và chúng tôi sẽ tiến hành các bước cần thiết để phản hồi sớm nhất có thể.

Đối với quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn, Sanofi có quyền từ chối yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn vì những lý do được pháp luật áp dụng cho phép.

10. Làm Thế Nào Để Liên Hệ Với Chúng Tôi?

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc hoặc phản hồi nào về các chính sách và quy trình bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn đưa ra bất kỳ yêu cầu nào, bạn có thể liên hệ với Nhân viên phụ trách Bảo vệ thông tin cá nhân của chúng tôi theo thông tin sau: Công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam, Trụ sở chính: số 10 Hàm Nghi, Quận 1, TP.HCM - Tel: (+84.28) 3829 8526 - Fax: (+84.28) 3914 4801, địa chỉ email: VNPrivacyOffice@sanofi.com

11. Sự Chính Xác Của Dữ Liệu

Chúng tôi thường tin tưởng các thông tin cá nhân do bạn (hoặc đại diện được ủy quyền của bạn) cung cấp. Để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn là mới nhất, đầy đủ và chính xác, vui lòng cập nhật cho chúng tôi nếu có thay đổi đối với thông tin cá nhân của bạn bằng cách thông báo bằng văn bản cho Nhân viên Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi theo thông tin liên hệ đã được cung cấp.

12. Việc Cập Nhật Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi có thể điều chỉnh Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân điều chỉnh sẽ được cập nhật trên Trang Web. Bạn có thể kiểm tra xem có bất kỳ điều chỉnh nào đối với Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân hay không bằng cách xem ngày cập nhật lần cuối của Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân. Chúng tôi khuyến khích bạn thường xuyên kiểm tra Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân này. Sau khi có các bản điều chỉnh Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân, bằng việc bạn tiếp tục truy cập Trang Web và tham gia Chương Trình, tiếp tục cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi hoặc cho phép chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn thì điều này có nghĩa là bạn đồng ý với các bản điều chỉnh Điều Khoản Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân đó.