Skip To Main Content
Đây là trang thông tin này dành riêng cho các chuyên gia y tế sinh sống và làm việc tại Việt Nam
Campus

Hội nghị chuyên đề

Cập nhật, đăng ký tham gia và xem lại video của các hội nghị chuyên đề

Hội nghị chuyên đề

TỌA ĐÀM CÙNG CHUYÊN GIA: ADA HIGHLIGHTS 2024 - CẬP NHẬT XU HƯỚNG ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG NỔI BẬT VÀ ỨNG DỤNG TRONG THỰC TIỄN LÂM SÀNG TẠI CHÂU Á

Tìm hiểu thêm