Skip To Main Content
Ta strona internetowa jest skierowana do pracowników służby zdrowia – lekarzy medycyny.

Artykuły i wideo-artykuły naukowe

Sortuj:
Podawanie klopidogrelu jako standard opieki w planowej PCI

Podawanie klopidogrelu jako standard opieki w planowej PCI

Praktyczne wytyczne grupy zadaniowej Europejskiego Towarzystwa ds. Miażdżycy

Praktyczne wytyczne grupy zadaniowej Europejskiego Towarzystwa ds. Miażdżycy

Warsztaty Sanofi na 15. Zjeździe PTA - Asmta, AZS i CRSwNP

Warsztaty Sanofi na 15. Zjeździe PTA - Asmta, AZS i CRSwNP

Metaanaliza randomizowanych badań z grupą kontrolną dotyczących deeskalacji podwójnej terapii przeciwpłytkowej w OZW u poszczególnych pacjentów

Metaanaliza randomizowanych badań z grupą kontrolną dotyczących deeskalacji podwójnej terapii przeciwpłytkowej w OZW u poszczególnych pacjentów

Przeglądy systematyczne i metaanalizy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania klopidogrelu i/lu aspiryny w udarze niedokrwiennym/przemijającym napadzie niedokrwiennym

Przeglądy systematyczne i metaanalizy oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania klopidogrelu i/lu aspiryny w udarze niedokrwiennym/przemijającym napadzie niedokrwiennym

Efekty rutynowego wczesnego leczenia inhibitorem PCK9 u pacjentów poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST

Efekty rutynowego wczesnego leczenia inhibitorem PCK9 u pacjentów poddawanych pierwotnej przezskórnej interwencji wieńcowej z powodu zawału serca z uniesieniem odcinka ST

Przegląd systematyczny i metaanaliza DAPT u pacjentów w podeszłym wieku z CAD

Przegląd systematyczny i metaanaliza DAPT u pacjentów w podeszłym wieku z CAD

Wpływ inhibitorów PCSK9 na resztkowe ryzyko cholesterolu i lipidów u pacjentów w warunkach rzeczywistej praktyki: wyniki z rejestru Lipid-Real

Wpływ inhibitorów PCSK9 na resztkowe ryzyko cholesterolu i lipidów u pacjentów w warunkach rzeczywistej praktyki: wyniki z rejestru Lipid-Real

Leczenie inhibitorami konwertazy proproteinowej subtylizyny / keksyny typu 9 (PCSK9i) wykazało znaczną…
Klopidogrel w porównaniu z tikagrelorem u stabilnych pacjentów w warunkach rzeczywistej praktyki z OZW po PCI

Klopidogrel w porównaniu z tikagrelorem u stabilnych pacjentów w warunkach rzeczywistej praktyki z OZW po PCI

U stabilnych pacjentów w warunkach rzeczywistej praktyki z ostrym zespołem wieńcowym (OZW)…
Pojedyncza terapia przeciwpłytkowa z zastosowaniem klopidogrelu po podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów z OZW

Pojedyncza terapia przeciwpłytkowa z zastosowaniem klopidogrelu po podwójnej terapii przeciwpłytkowej u pacjentów z OZW

Zdarzenia krwotoczne u pacjentów przyjmujących tikagrelor lub klopidogrel z OZW

Zdarzenia krwotoczne u pacjentów przyjmujących tikagrelor lub klopidogrel z OZW

Porównanie tikagreloru i klopidogrelu u pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem krwawienia po OZW

Porównanie tikagreloru i klopidogrelu u pacjentów obarczonych wysokim ryzykiem krwawienia po OZW