Skip To Main Content
Ta strona internetowa jest skierowana do pracowników służby zdrowia – lekarzy medycyny.

Artykuły naukowe

Sortuj:

Filtry

  • Rodzaj materiału
Algorytm uczenia maszynowego do przewidywania ŻChZZ i poważnego krwawienia po operacji całkowitej endoprotezoplastyki stawu

Algorytm uczenia maszynowego do przewidywania ŻChZZ i poważnego krwawienia po operacji całkowitej endoprotezoplastyki stawu

Enoksaparyna w długofalowym leczeniu ŻChZZ u pacjentów z nowotworem i niewydolnością nerek. Badanie RIETECAT-RI

Enoksaparyna w długofalowym leczeniu ŻChZZ u pacjentów z nowotworem i niewydolnością nerek. Badanie RIETECAT-RI

Heparyna niefrakcjonowana w porównaniu z enoksaparyną w profilaktyce ŻChZZ u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii: analiza skorygowana o wskaźnik skłonności

Heparyna niefrakcjonowana w porównaniu z enoksaparyną w profilaktyce ŻChZZ u pacjentów na oddziałach intensywnej terapii: analiza skorygowana o wskaźnik skłonności

Ocena czynników prognostycznych nawrotu ŻChZZ związanej z chorobą nowotworową.

Ocena czynników prognostycznych nawrotu ŻChZZ związanej z chorobą nowotworową.

Zapobieganie objawowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej za pomocą heparyny drobnocząsteczkowej u hospitalizowanych pacjentów internistycznych w podeszłym wieku: Randomizowane badanie kontrolowane za pomocą placebo (SYMPTOMS)

Zapobieganie objawowej żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej za pomocą heparyny drobnocząsteczkowej u hospitalizowanych pacjentów internistycznych w podeszłym wieku: Randomizowane badanie kontrolowane za pomocą placebo (SYMPTOMS)

Ocena porównawcza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych w stanie krytycznym

Ocena porównawcza skuteczności i bezpieczeństwa stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych w stanie krytycznym

Niniejszy przegląd systematyczny i metaanaliza sieciowa wykazały, że stosowanie heparyny drobnocząsteczkowej…
Profilaktyka przeciwzakrzepowa z zastosowaniem leków przeciwzakrzepowych w chirurgii naczyniowej: przegląd systematyczny i metaanaliza

Profilaktyka przeciwzakrzepowa z zastosowaniem leków przeciwzakrzepowych w chirurgii naczyniowej: przegląd systematyczny i metaanaliza

Wyniki badania wykazały, że stosowanie leków przeciwzakrzepowych jest bezpieczne i nie wiąże…
Wielowskaźnikowa ocena ryzyka u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19: Wyniki pochodzące z Rejestru chorób układu krążenia American Heart Association (AHA) COVID-19

Wielowskaźnikowa ocena ryzyka u pacjentów hospitalizowanych z powodu COVID-19: Wyniki pochodzące z Rejestru chorób układu krążenia American Heart Association (AHA) COVID-19

Model oceny ryzyka (Risk Assessment Model - RAM) wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u hospitalizowanych pacjentów z chorobą nowotworową i COVID-19

Model oceny ryzyka (Risk Assessment Model - RAM) wystąpienia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u hospitalizowanych pacjentów z chorobą nowotworową i COVID-19

Wpływ niedokrwistości na długoterminowe wyniki kliniczne w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej: wyniki z rejestru GARFIELD-VTE

Wpływ niedokrwistości na długoterminowe wyniki kliniczne w żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej: wyniki z rejestru GARFIELD-VTE

Wyniki badania GARFIELD-VTE wykazały, że wyjściowa niedokrwistość jest znaczącym predyktorem ryzyka…
Częstość występowania ŻChZZ przy planowej całkowitej endoprotezoplastyce stawu podczas pandemii COVID-19

Częstość występowania ŻChZZ przy planowej całkowitej endoprotezoplastyce stawu podczas pandemii COVID-19

Przegląd systematyczny i stanowisko ekspertów z Mayo Clinic dot. postępowania przeciwzakrzepowego w COVID-19

Przegląd systematyczny i stanowisko ekspertów z Mayo Clinic dot. postępowania przeciwzakrzepowego w COVID-19