İnsülin Tedavisinde İkinci Nesil1 Bazal İnsülinlerin Önemi

Tabloyu büyütmek için tıklayınız.

ADA 2021 kılavuzunda insülin tedavisine başlarken ikinci nesil bir bazal insülin ile başlamanın önemi vurgulamıştır2:

  • İnsülin tercihinizde daha az hipoglisemi yapan bazal insülin analoglarını göz önünde bulundurulması tavsiye edilir.2
  • Hipoglisemi avantajı açısından açıklama;
    Glarjin U-300 / Degludek > Glarjin U-100 / Detemir > NPH2

Referanslar

  1. Cheng A et al, Adv Ther (2019) 36:1018–1030, https://doi.org/10.1007/s12325-019-00925-6
  2. ADA – Standards of Medical Care in Diabetes 2021, Vol. 44, Suppl. 1, Jan 21 Diabetes Care ISSN 0149-5992. Sayfa.116
MAT-TR-2102332