Skip To Main Content
Denne hjemmeside er forbeholdt sundhedspersoner, der bor og/eller arbejder i Danmark
Campus
Campus

Brugsvilkår (01-05-2024)

1.    Introduktion

Denne side beskriver de brugsvilkår, der gælder for alle internetbrugere, der besøger campus.sanofi/dk (“Webstedet”). Ved at bruge Webstedet forpligter du dig til at overholde disse brugsvilkår uden forbehold. Hvis du ikke accepterer disse brugsvilkår, bedes du afstå fra at bruge Webstedet. Vi råder dig til at læse disse brugsvilkår regelmæssigt, da de kan ændres fra tid til anden og uden varsel. Datoen for den sidste opdatering er angivet ovenfor.

2.    Intellektuel ejendom

Webstedet tilhører og drives af Sanofi A/S (herefter benævnt “Sanofi”, “vi” eller “os”), et datterselskab til det franske moderselskab, Sanofi S.A. Præsentationen og hver af komponenterne, herunder varemærker, logoer og domænenavne, der udgives på Webstedet, er beskyttet af love om intellektuel ejendom og tilhører Sanofi S.A. eller dets tilknyttede selskaber, eller deres brug er underlagt en tilladelse.

Ingen af Webstedets komponenter må kopieres, gengives, ændres, redigeres, downloades, denatureres, overføres eller distribueres på nogen som helst måde via noget som helst medie, hverken helt eller delvist, uden Sanofis forudgående, skriftlige samtykke. Kun kopiering til ikke-kommerciel eller personlig brug (herunder økonomiske eller medierapporteringsformål) er tilladt.

Den følgende erklæring skal vises på enhver autoriseret kopi af hele eller en del af indholdet af Webstedet: “Copyright 2024 Sanofi – Alle Rettigheder Forbeholdes.”

Sanofi eller dets tilknyttede selskaber forbeholder sig ret til at anlægge sag ifm. eventuel overtrædelse af dets intellektuelle ejendomsrettigheder.

3.    Typen af oplysninger

Oplysninger, nærmere bestemt finansielle oplysninger, der udgives på Webstedet, skal ikke betragtes som en opfordring til at investere. De bør ikke under nogen omstændigheder fortolkes som prospektering eller som et offentligt tilbud, og de udgør heller ikke et tilbud om at abonnere på, købe eller bytte aktier eller andre værdipapirer i Sanofi S.A. og/eller dets tilknyttede selskaber. Finansielle oplysninger, der slås op på Webstedet, opdateres regelmæssigt (hvis der tilvejebringes finansielle oplysninger online).

Webstedet kan vise udtalelser fremsat af eksperter, der konsulteres om et bestemt emne, ifm. Webstedets indhold eller uddrag fra nyhedsartikler. Sådanne oplysninger repræsenterer udelukkende meninger fremsat af den konsulterede ekspert eller avisen, og udgør ikke nødvendigvis Sanofis meninger. Sådanne eksperter er ikke medarbejdere hos Sanofi og modtager ikke nogen kompensation fra Sanofi for brugen af deres mening. Sanofi er ikke ansvarlig for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af alle sådanne oplysninger og meninger. En ekspertudtalelse afspejler kun den pågældende eksperts personlige synspunkt, og den skal under ingen omstændigheder betragtes som Sanofis mening eller ansvar.

Webstedet kan også indeholde oplysninger relateret til sygdomme, sundhed, fitness, lægemidler og medicinske behandlinger. Dette er kun til informationsformål og er ikke beregnet til at være en erstatning for rådgivning fra din egen læge eller farmaceut. Du bør ikke bruge disse oplysninger til at diagnosticere eventuel sygdom eller fysiske problemer eller til at ordinere eller bruge medicin, der præsenteres på Webstedet.

Webstedet er ikke beregnet til at rapportere sundhedsbekymringer, bivirkninger eller produkttekniske klager, eller til at stille tekniske eller medicinske spørgsmål om Sanofis produkter. I alle sådanne tilfælde bør du henvende dig til din egen læge eller farmaceut.

4.    Links til andre websteder

Hvis Webstedet indeholder links til andre websteder og ressourcer, der leveres af tredjeparter, leveres disse links kun til din orientering. Sanofi har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller ressourcer og påtager sig intet erstatningsansvar eller ansvar for dem eller for eventuelt tab eller skade, der måtte opstå som følge af din brug af dem. Eksistensen af et link mellem Webstedet og et tredjepartswebsted eller en tredjepartsressource indebærer på ingen måde, at Sanofi på nogen måde godkender indholdet af disse websteder eller ressourcer, eller eventuel brug af et sådant indhold.

Det er dit ansvar at træffe de nødvendige forholdsregler for at forhindre, at din computer eller (mobil) enhed beskadiges af virusser eller andet teknologisk skadeligt materiale eller af svigagtig indtrængen af en tredjepart.

Tredjepartswebsteder kan indeholde hypertekstlinks til Webstedet. Alle sådanne links bør ikke installeres uden Sanofis udtrykkelige, forudgående samtykke. Sanofi er på ingen måde ansvarlig for utilgængeligheden af sådanne tredjepartswebsteder. Sanofi gennemgår, kontrollerer eller godkender ikke disse websteder og påtager sig intet ansvar for eventuelt indhold, annoncering, produkter eller andre materialer, der er tilgængelige på eller via disse websteder.

5.    Personoplysninger

Sanofi respekterer privatlivets fred for alle personer, der besøger Webstedet. Når du besøger og bruger dette websted, kan Sanofi behandle personoplysninger fra dig. Med henblik herpå er Sanofi den dataansvarlige for dine personoplysninger. Gennemgå vores privatlivspolitik, der forklarer dine rettigheder og vores ansvar med hensyn til personoplysninger, der indsamles via Webstedet.

6.    Cookies

Dette websted gør brug af “cookies”. Nogle cookies er nødvendige for at gøre dette websted tilgængeligt for dig, andre cookies gør det muligt for os at analysere og måle målgrupper og trafik til Webstedet. Cookies bruges også af os, annoncører og andre partnere til at vise annoncer, der er mere relevante for dine interesser. Nogle af disse cookies kan kræve din forudgående tilladelse. For flere oplysninger og for at se, hvilke cookies vi bruger, bedes du gennemgå vores cookiepolitik

7.    Ansvarsbegrænsninger

Sanofi vil gøre alle rimelige bestræbelser på at sikre, at oplysninger, der udgives på Webstedet, er nøjagtige og ajourførte, og forbeholder sig ret til at ændre indholdet til enhver tid uden forudgående varsel. Ikke desto mindre giver Sanofi ingen garanti for nøjagtigheden eller omfanget af sådanne oplysninger, og vi garanterer heller ikke, at oplysningerne er ajourførte.

Bortset fra direkte skadeserstatninger som følge af forsætlig forsømmelse eller grov uagtsomhed af Sanofi, påtager Sanofi sig ikke erstatningsansvar for:

  • Eventuelle skadeserstatninger som følge af eventuel unøjagtighed, fejl eller udeladelse i oplysningerne, der er tilgængelige på Webstedet.
  • Eventuelle skadeserstatninger som følge af svigagtig indtrængen af en tredjepart, der har forårsaget en ændring af oplysningerne eller materialerne, der er tilgængelige på Webstedet.
  • Mere generelt for eventuelle skadeserstatninger, uanset form, der skyldes (i) adgang til eller manglende evne til at få adgang til Webstedet, (ii) brugen af Webstedet, herunder eventuel fejl eller virus, der kan inficere din computer eller eventuel anden ejendom, og/eller (iii) tillid til eventuelle oplysninger, der kommer direkte eller indirekte fra Webstedet.

Oplysningerne og materialerne på Webstedet leveres ”som de er og forefindes” uden nogen garanti af nogen art, hverken stiltiende eller udtrykkelig.

8.    Webstedets tilgængelighed

Ved at besøge Webstedet anerkender du, (i) at det er teknisk umuligt at levere Webstedet uden fejl, og at Sanofi ikke kan forpligte sig til at gøre dette, (ii) at fejl kan medføre, at Webstedet til tider er midlertidigt utilgængeligt, og at (iii) driften af Webstedet kan blive påvirket af begivenheder og/eller anliggender uden for Sanofis kontrol, såsom tilgængelighed af transmissions- og kommunikationsforbindelser mellem dig og Sanofi samt mellem Sanofi og andre systemer og netværker.

Sanofi og/eller vores leverandører kan til enhver tid ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, hele eller dele af Webstedet med henblik på vedligeholdelse og/eller forbedringer og/eller ændringer af Webstedet. Sanofi er ikke erstatningsansvarlig for eventuel ændring eller suspension eller afbrydelse af Webstedet.

9.    Generelle oplysninger

Webstedets udgiver:

Sanofi A/S, en virksomhed, der er behørigt organiseret i henhold til lovgivningen i Danmark under virksomhedsidentitetsnummer 19064301, og med hjemsted på Vibenshuset, Lyngbyvej 2, 2100 København Ø -Denmark

Webstedshosting:

Amazon Web Services EMEA SARL, en virksomhed, der er behørigt stiftet og registreret i Luxembourg, og som har sin registrerede adresse på 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg

10.    Gældende lov og jurisdiktion

Disse brugsvilkår og dit besøg på Webstedet reguleres af Dansk lovgivning, og eventuelle krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med et besøg på Webstedet, er underlagt den kompetente Dansk  domstols eksklusive kompetence.