Skip To Main Content
Campus
Campus

Introduksjon til diabetes og trening

Lær mer om trening med type 1-diabetes

På denne siden finner du mye informasjon om trening med type 1-diabetes. Du kan blant annet få innsikt i hva som er viktig for pasienter å være oppmerksom på når de trener, lese mer om kliniske studier på området og høre utvalgte eksperter debattere viktige aspekter ved trening som person med type 1-diabetes.

DiaDebate: Trening med type 1-diabetes


Se høydepunkter fra vår DiaDebate, hvor fire eksperter debatterer trening med type 1-diabetes. Debatten dekker viktige aspekter for personer med type 1-diabetes som trener, herunder planlegging av måltider og insulinbehandling, hypoglykemi og tilgangen til aerob og anaerob trening. Videotid: 2 min.

Se hele webinaret

Hva bør du være oppmerksom på når du begynner å trene som person med type 1-diabetes?

Les anbefalinger fra ADA, EASD og ISPAD om hva personer med type 1-diabetes bør huske på i forbindelse med ulike typer trening, samt før, under og etter treningen. Artikkelen er på engelsk [6 min.]

 

Les anbefalingene

Møt Frederik, som nylig har fått diagnostisert type 1-diabetes , og få innsikt i mulige barrierer og fordeler ved å begynne å trene som person med diabetes. Artikkelen er på engelsk [5 min.]

 

Lær mer om barrierer og fordeler ved trening

Les også om type 2-diabetes og trening


American College of Sports Medicine har publisert en ny konsensusuttalelse om trening og fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes. 

Artikkelen gir et innblikk i de mange fordelene trening kan ha, blant annet når det gjelder å forbedre helsen og glykemisk kontroll, og gir anbefalinger om hvordan personer med type 2-diabetes bør forholde seg til trening. 


 

Få innblikk i type 2-diabetes og trening