Skip To Main Content
Campus
Campus

BRUKSVILKÅR (01-06-2024)

1. Innledning

Denne siden beskriver bruksvilkårene som gjelder for alle internettbrukere som besøker campus.sanofi/no Nettstedet»). Ved å bruke Nettstedet forplikter du deg til å overholde disse bruksvilkårene uten forbehold. Vennligst ikke bruk Nettstedet hvis du ikke godtar disse bruksvilkårene. Vi anbefaler deg å regelmessig se over disse bruksvilkårene da de kan endres fra tid til annen og uten varsel. Datoen for siste oppdatering er angitt ovenfor.

2. Immaterielle rettigheter

Nettstedet tilhører og drives av Sanofi-Aventis Norge AS (heretter «Sanofi», «vi» eller «oss»), et selskap tilknyttet det franske moderselskapet Sanofi S.A. Presentasjonen og hver av komponentene, inkludert varemerker, logoer og domenenavn, publisert på Nettstedet, er beskyttet av immaterielle rettigheter, og tilhører Sanofi S.A. eller dets tilknyttede selskaper, eller deres bruk er gjenstand for en fullmakt.

Ingen komponent på Nettstedet kan på noen måte kopieres, reproduseres, endres, redigeres, lastes ned, fjernes, ødelegges, sendes eller distribueres, uansett medium, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndssamtykke fra Sanofi. Kun kopiering for ikke-kommersiell eller personlig bruk (inkludert finansielle eller medierapporteringsformål) er autorisert.

Følgende varsel bør vises på en autorisert kopi av hele eller deler av innholdet på Nettstedet: «COPYRIGHT 2024 SANOFI – ALLE RETTIGHETER FORBEHOLDT.»

Sanofi S.A. og dets tilknyttede selskaper forbeholder seg retten til å foreta rettslig handling mot ethvert brudd på rettighetene til deres immaterielle rettigheter.

3. Informasjonens art

Informasjon, spesielt finansiell informasjon, som publiseres på Nettstedet, skal ikke anses som oppmuntring til å investere. Den bør ikke under noen omstendighet tolkes som mulighetssøking eller som et offentlig tilbud, og den er heller ikke et tilbud om å tegne, kjøpe eller bytte aksjer eller andre verdipapirer i Sanofi S.A. og/eller deres tilknyttede selskaper. Finansiell informasjon som legges ut på Nettstedet blir regelmessig oppdatert (hvis finansiell informasjon oppgis på nettet).

Nettstedet kan tilby oppfatninger fra eksperter som konsulteres i et bestemt felt i forhold til innholdet på Nettstedet eller utdrag fra presseartikler. Slik informasjon representerer utelukkende oppfatningen til den eksperten som konsulteres eller publikasjonen, og er ikke nødvendigvis oppfatningen til Sanofi. Slike eksperter er ikke ansatt i Sanofi og mottar ingen kompensasjon fra Sanofi for bruk av deres oppfatninger. Sanofi er ikke ansvarlig for nøyaktigheten eller fullstendigheten av noen slike opplysninger og oppfatninger. En ekspertuttalelse gjenspeiler kun den personlige oppfatningen til den eksperten, og skal under ingen omstendighet betraktes som Sanofis oppfatning eller ansvar.

Nettstedet kan også inneholde informasjon relatert til sykdommer, helse, fitness, legemidler og medisinske behandlinger. Dette er kun til orientering og er ikke ment å være en erstatning for råd fra din egen lege eller farmasøyt. Du bør ikke bruke denne informasjonen til å diagnostisere sykdom eller et fysisk problem, eller til å forskrive eller bruke medisiner som presenteres på Nettstedet.

Nettstedet er ikke beregnet på å brukes for å rapportere helseproblemer, bivirkninger eller tekniske produktklager, eller til å stille tekniske eller medisinske spørsmål angående Sanofi-produkter. Du må alltid rådføre deg med legen eller farmasøyten din.

4. Koblinger til andre nettsteder

Der Nettstedet inneholder koblinger til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter, er disse koblingene kun gitt for din informasjon. Sanofi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene, og aksepterer intet ansvar eller erstatningsansvar for innholdet, eller for tap eller skade som kan oppstå som følge av din bruk av det. Eksistensen av en kobling mellom Nettstedet og en tredjeparts nettsted eller ressurs betyr på ingen måte at Sanofi på noen måte godkjenner innholdet på disse nettstedene eller ressursene, eller enhver bruk som slikt innhold kan brukes til.

Det er ditt ansvar å ta nødvendige forholdsregler for å hindre at datamaskinen din eller en (mobil-)enhet blir skadet av virus eller annet teknologisk skadelig materiale, eller gjennom svindel av en tredjepart.

Tredjeparters nettsteder kan inkludere en hypertekstkobling til dette Nettstedet. Slike koblinger skal ikke installeres uten uttrykkelig, skriftlig forhåndssamtykke fra Sanofi. Sanofi er på ingen måte ansvarlig for utilgjengeligheten av slike tredjepartssider. Sanofi vurderer ikke, kontrollerer eller godkjenner ikke disse nettstedene og tar ikke ansvar for innhold, reklame, produkter eller annet materiale som er tilgjengelig på, eller tilgjengelig via disse nettstedene.

5. Personopplysninger

Sanofi respekterer personvernet til enhver enkeltperson som besøker Nettstedet. Når du besøker og bruker dette Nettstedet, kan Sanofi behandle personopplysninger fra deg. For dette formål er Sanofi behandlingsansvarlig for dine personopplysninger. Gå gjennom våre retningslinjer for personvern som forklarer dine rettigheter og vårt ansvar med hensyn til personopplysninger som er innhentet via Nettstedet.

6. Informasjonskapsler

Nettstedet bruker «informasjonskapsler». Noen informasjonskapsler er nødvendige for å gjøre dette Nettstedet tilgjengelig for deg, andre informasjonskapsler gjør det mulig for oss å analysere og måle publikum og trafikk til Nettstedet. Informasjonskapsler brukes også av oss, annonsører og andre partnere for å levere annonser som er mer relevante for dine interesser. Noen av disse informasjonskapslene kan kreve din forhåndstillatelse. For mer informasjon og for å se hvilke informasjonskapsler vi bruker, gå gjennom våre retningslinjer for informasjonskapsler. 

7. Ansvarsbegrensning

Sanofi vil gjøre alt for å sikre at informasjon publisert på Nettstedet er nøyaktig og oppdatert, og forbeholder seg retten til å endre innholdet når som helst uten forvarsel. Likevel gir Sanofi ingen garanti for nøyaktigheten eller omfanget av slik informasjon, og vi garanterer heller ikke at informasjonen er oppdatert.

Med unntak av direkte skader som følge av forsettlig forsømmelse eller grov uaktsomhet av Sanofi, påtar Sanofi seg intet ansvar for:

  • enhver skade som skyldes unøyaktighet, feil eller unnlatelse relatert til informasjon tilgjengelig på Nettstedet;
  • enhver skade som skyldes bedragersk inntrengning av en tredjepart, som fører til en endring av informasjon eller materiale som er tilgjengelig på Nettstedet;
  • og mer generelt, for enhver skade som skyldes (i) tilgang eller manglende tilgang til Nettstedet, (ii) bruken av Nettstedet, inkludert feil eller virus som kan infisere datamaskinen din eller enhver annen eiendom, og/eller (iii) anerkjennelse gitt til informasjon som er direkte eller indirekte tilgjengelig på Nettstedet.

Informasjonen og materialet på Nettstedet gis «som den er» uten noen garanti, enten den er implisitt eller eksplisitt.

8. Nettstedets tilgjengelighet

Ved å besøke Nettstedet bekrefter du (i) at det er teknisk umulig at Nettstedet er feilfritt og at Sanofi ikke påtar seg noe ansvar for dette; (ii) at Nettstedet kan være midlertidig utilgjengelig på bestemte tidspunkter; og (iii) at driften av Nettstedet kan bli negativt påvirket av hendelser og/eller forhold utenfor Sanofis kontroll, for eksempel overførings- og telekommunikasjonsforbindelser mellom Sanofi og deg, og mellom Sanofi og andre systemer og nettverk.

Sanofi og/eller våre leverandører kan til enhver tid, midlertidig eller permanent, endre eller avbryte hele eller deler av Nettstedet i forbindelse med vedlikehold, forbedring og/eller endring av Nettstedet. Sanofi er ikke ansvarlig for noen endring eller utsettelse eller avbrudd på Nettstedet.

9. Generell informasjon

Utgiver av Nettstedet:

SANOFI-AVENTIS NORGE AS (Org.no.976 335 147 MVA), et selskap som er behørig organisert i henhold til norske lover, med hovedkontor i Professor Kohtsvel 5-17, 1366 Lysaker, Norge.

Hosting av nettsted:

Amazon Web Services EMEA SARL, et selskap som er behørig innlemmet og registrert i Luxembourg,  og har sin folkeregistrerte adresse på 38 Avenue John F Kennedy, L-1855, Luxemburg.

10. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse bruksvilkårene og ditt besøk på Nettstedet styres av Norsk lov, og eventuelle krav som oppstår fra eller er relatert til et besøk på Nettstedet er underlagt den eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente Norsk domstol.